De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

406 Hoe Satan kennis gebruikt om de mens te verderven

1 Laten we nu praten over hoe Satan kennis gebruikt om de mens te verderven. Gedurende het proces van het vergaren van kennis door de mens, zal Satan elke methode gebruiken, of mensen in staat stellen om hun wensen en idealen te bevredigen. In feite maakt het niet uit hoe verheven de idealen van mensen zijn, hoe realistisch de menselijke verlangens ook zijn of hoe gepast ze ook zijn, alles wat de mens wil bereiken, alles wat de mens wil bereiken, alles waarnaar de mens op zoek is, is onlosmakelijk verbonden met twee woorden. Het zijn ‘roem’ en ‘winst’, en dit zijn dingen die Satan bij de mens wil inprenten.

2 Elk groot of beroemd persoon, eigenlijk alle mensen, alles wat ze in het leven volgen heeft alleen betrekking op deze twee woorden: ‘roem’ en ‘winst’. De mensen nemen gewillig, zij het onbewust, hun lichaam, geest, alles wat ze hebben, hun toekomst en hun lot en geven ze allemaal aan Satan over om de faam en winst te krijgen waarnaar ze verlangen. De mensen doen dit werkelijk zonder ooit een moment te aarzelen, altijd onwetend van de noodzaak om alles terug te winnen.

3 Kunnen mensen nog steeds controle over zichzelf hebben als ze schuilen bij Satan en op deze manier loyaal aan hem worden? Ze worden totaal en volledig overgenomen door Satan. Ze zijn ook totaal en volledig in een moeras verzonken en zijn niet meer in staat om zichzelf te bevrijden. Satan gebruikt roem en winst om de gedachten van de mens te beheersen, totdat ze alleen nog aan roem en winst kunnen denken. Ze vechten voor roem en winst, lijden ontberingen voor roem en winst, ondergaan vernedering voor roem en winst, offeren alles wat ze hebben op voor roem en winst, en ze zullen enig oordeel vellen of enige beslissing nemen voor roem en winst.

4 Op deze manier ketent Satan de mens met onzichtbare boeien. Deze ketenen zitten vastgeklonken aan mensen en ze hebben niet de kracht noch de moed om ze af te werpen. Dus sjokken mensen met grote moeite steeds verder, zonder dat ze weten dat ze deze ketenen dragen. Omwille van deze roem en winst mijdt de mens God en verraadt hij Hem, en wordt de mens steeds slechter. Daardoor raakt de ene generatie na de andere vernietigd door de roem en winst van Satan.

Naar ‘God Zelf, de unieke VI’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe Satan sociale trends gebruikt om de mens te verderven

Volgende:De mensheid heeft Gods levensvoorziening nodig

Gerelateerde media

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Het effect van een waarachtig gebed

  Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindheid zijn veranderd.

 • De betekenis van Gods verschijning

  I De verschijning van God verwijst naar Zijn persoonlijke aankomst op aarde om Zijn werk te doen. Met Zijn eigen gezindheid en identiteit, en op Zijn …

 • Loof Almachtige God met luide stemmen

  I Almachtige God van de laatste dagen, verschijnt in het oosten. Hij spreekt de waarheid om de mens te redden, Hij is de verschijning van de Redder. G…