We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

981 God redt hen die de waarheid liefhebben

1 De dingen die zich iedere dag voordoen, groot of klein, en die mogelijk je vastberadenheid aan het wankelen brengen, je hart in bezit nemen, je vermogen je plicht te vervullen beperken of je vooruitgang beheersen − die dingen moeten allemaal serieus genomen worden, nauwkeurig onderzocht worden om de waarheid te achterhalen en het zijn allemaal dingen die binnen het rijk der ervaring plaatsvinden. Sommige mensen laten hun plicht in de steek wanneer hun iets negatiefs overkomt en kunnen niet opkrabbelen na elke tegenslag. Deze mensen zijn allemaal dwazen die de waarheid niet liefhebben en ze verkrijgen de waarheid niet ook al besteden ze een leven lang aan geloof. Hoe kunnen zulke dwazen tot het einde toe volgen?

2 Scherpzinnige mensen en zij die werkelijk de innerlijke kwaliteit hebben en geestelijke zaken begrijpen, zijn zoekers van de waarheid. Acht van de tien keer zijn ze wellicht in staat om enige inspiratie, lessen, verlichting en vooruitgang te verkrijgen. Als hetzelfde gebeurt met een dwaas die geestelijke zaken niet begrijpt, zullen ze nul van de tien keer enig voordeel voor hun leven opdoen, ze zullen geen enkele verandering aanbrengen en hun natuur geenszins begrijpen. Ze falen tien keer, ze struikelen tien keer, maar het gaat ze nog steeds niet dagen en evenmin zoeken ze de waarheid om de grondoorzaak van het probleem te vinden. Hoe vaak zulke personen ook naar preken luisteren, ze zullen de waarheid nooit begrijpen − ze zijn een verloren zaak. Telkens wanneer ze struikelen, moet iemand anders ze weer overeind helpen, ze overhalen. Als ze niet worden overgehaald of een hand toegestoken krijgen, komen ze eenvoudigweg niet meer overeind.

3 Gods redding van de mensheid is redding voor degenen die de waarheid liefhebben. Het is redding voor degenen met wilskracht en vastberadenheid, degenen die streven naar de waarheid en naar rechtvaardigheid. Zeggen dat mensen vastberaden zijn, betekent dat ze smachten naar rechtvaardigheid, goedheid en waarheid, en dat ze een geweten hebben. God werkt in deze mensen, zodat ze de waarheid kunnen begrijpen en verkrijgen, zodat hun verdorvenheid kan worden gezuiverd en hun levensgezindheid kan veranderen. Als er in mensen geen liefde voor de waarheid of streven naar rechtvaardigheid en licht is, dan kunnen ze op geen enkele manier gered worden.

Naar ‘Verwarde mensen kunnen niet worden gered’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Zij die de waarheid beminnen zullen de waarheid winnen

Volgende:Je kunt gered worden als je de waarheid niet opgeeft

Gerelateerde media