981 God redt hen die de waarheid liefhebben

1 De dingen die zich iedere dag voordoen, groot of klein, en die mogelijk je vastberadenheid aan het wankelen brengen, je hart in bezit nemen, je vermogen je plicht te vervullen beperken of je vooruitgang beheersen − die dingen moeten allemaal serieus genomen worden, nauwkeurig onderzocht worden om de waarheid te achterhalen en het zijn allemaal dingen die binnen het rijk der ervaring plaatsvinden. Sommige mensen laten hun plicht in de steek wanneer hun iets negatiefs overkomt en kunnen niet opkrabbelen na elke tegenslag. Deze mensen zijn allemaal dwazen die de waarheid niet liefhebben en ze verkrijgen de waarheid niet ook al besteden ze een leven lang aan geloof. Hoe kunnen zulke dwazen tot het einde toe volgen?

2 Scherpzinnige mensen en zij die werkelijk de innerlijke kwaliteit hebben en geestelijke zaken begrijpen, zijn zoekers van de waarheid. Acht van de tien keer zijn ze wellicht in staat om enige inspiratie, lessen, verlichting en vooruitgang te verkrijgen. Als hetzelfde gebeurt met een dwaas die geestelijke zaken niet begrijpt, zullen ze nul van de tien keer enig voordeel voor hun leven opdoen, ze zullen geen enkele verandering aanbrengen en hun natuur geenszins begrijpen. Ze falen tien keer, ze struikelen tien keer, maar het gaat ze nog steeds niet dagen en evenmin zoeken ze de waarheid om de grondoorzaak van het probleem te vinden. Hoe vaak zulke personen ook naar preken luisteren, ze zullen de waarheid nooit begrijpen − ze zijn een verloren zaak. Telkens wanneer ze struikelen, moet iemand anders ze weer overeind helpen, ze overhalen. Als ze niet worden overgehaald of een hand toegestoken krijgen, komen ze eenvoudigweg niet meer overeind.

3 Gods redding van de mensheid is redding voor degenen die de waarheid liefhebben. Het is redding voor degenen met wilskracht en vastberadenheid, degenen die streven naar de waarheid en naar rechtvaardigheid. Zeggen dat mensen vastberaden zijn, betekent dat ze smachten naar rechtvaardigheid, goedheid en waarheid, en dat ze een geweten hebben. God werkt in deze mensen, zodat ze de waarheid kunnen begrijpen en verkrijgen, zodat hun verdorvenheid kan worden gezuiverd en hun levensgezindheid kan veranderen. Als er in mensen geen liefde voor de waarheid of streven naar rechtvaardigheid en licht is, dan kunnen ze op geen enkele manier gered worden.

Naar ‘Verwarde mensen kunnen niet worden gered’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 980 Zij die de waarheid beminnen zullen de waarheid winnen

Volgende: 982 Je kunt gered worden als je de waarheid niet opgeeft

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek