We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

941 Zoek de waarheid in alles om vooruitgang te kunnen boeken

1 Wanneer God bepaalde omgevingen, mensen, dingen en objecten voor je regelt, als Hij je snoeit en behandelt, en als je hieruit lessen leert, als je hebt geleerd om voor God te komen om de waarheid te zoeken en, onbewust, wordt verlicht en geïllumineerd en de waarheid hebt bereikt, als je een verandering hebt ervaren in deze omgevingen, als het vrucht begint af te werpen en je vooruitgang hebt geboekt, als je een klein beetje kennis van Gods wil begint te krijgen en je stopt met klagen, dan betekent dit alles dat je stand hebt gehouden te midden van de beproevingen van deze omgevingen, en de test goed hebt doorstaan. Aldus zul je deze vuurproef goed hebben doorstaan.

2 Zij die de beproeving kunnen weerstaan, hebben een oprecht hart. Ze kunnen dit soort lijden verdragen en diep van binnen hebben ze de waarheid lief en willen ze de waarheid. Als God deze beoordeling van jou heeft, dan ben je iemand van gestalte en heb je leven. En hoe wordt dit leven verkregen? Het wordt door God geschonken. God komt Zelf met een kom voedsel naar je toe en zet deze aan je mond. Als je dan gegeten hebt, ben je verzadigd en sta je sterk. Zo moet je deze dingen begrijpen, zo moet je gehoorzaam zijn aan alles wat van God komt.

3 Je moet deze geestestoestand en deze houding hebben en je moet leren de waarheid te zoeken. Je moet niet altijd naar redenen van buitenaf zoeken en anderen de schuld voor je problemen geven, je moet Gods bedoeling begrijpen. Aan de buitenkant kan het lijken dat sommigen een mening hebben over jou of bevooroordeeld zijn tegen jou, maar je moet de dingen niet zo zien. Als je de dingen van een verkeerd standpunt bekijkt, redeneer je alleen maar met anderen en bereik je niks. Je moet de dingen objectief en rechtvaardig bekijken; zo streef je naar de waarheid en begrijp je Gods bedoeling. Wanneer je gezichtspunt en geestestoestand eenmaal rechtgezet zijn, ben je in staat de waarheid te verkrijgen.

Naar ‘Om de waarheid te bereiken, moet je leren van mensen, zaken en dingen om je heen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Je moet Gods wil zoeken als ziekte toeslaat

Volgende:Alleen Gods woorden leggen een fundering voor een pad van de praktijk

Gerelateerde media

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • Christus drukt alles wat de Geest is uit

  I De geïncarneerde God kent de essentie van de mens, openbaart alle dingen die mensen doen, zelfs de mens zijn verdorven gezindheid en zijn rebellere…

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.