We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

740 Dienen zoals de Israëlieten deden

1 Vandaag de dag is de eis van harmonieuze samenwerking vergelijkbaar met de eisen die Jehova aan de Israëlieten stelde om Hem te dienen. Anders zal jullie dienst ten einde komen. Omdat jullie God rechtstreeks dienen, is het een minimale vereiste trouw en gehoorzaam te zijn en de praktische lessen te leren. Vooral degenen die in de gemeente werken. Zou een van de broeders en zusters die onder jullie leiding staan het aandurven jullie aan te pakken? Zou iemand het aandurven jullie openlijk aan te spreken op jullie fouten? Jullie staan boven iedereen en heersen als koningen! Jullie praten over het dienen van God maar jullie bestuderen of brengen zulke praktische lessen zelfs niet in praktijk!

2 Op dit moment wordt je gevraagd een aantal gemeenten te leiden. Toch zie je niet af van jezelf maar houd je zelfs vast aan je eigen ideeën en meningen. Je neemt nooit de verantwoordelijkheid voor vele dingen die gedaan moeten worden, of je doet gewoon maar wat. Elke persoon ventileert zijn eigen mening, stelt zijn eigen positie veilig, beschermt zijn eigen reputatie en redt zijn eigen gezicht. Niemand is bereid zichzelf te vernederen. Geen van jullie zal zichzelf wegcijferen en het initiatief nemen om de ander te verbeteren en zichzelf te verbeteren, zodat het leven snellere voortuitgang krijgt. Wanneer jullie ergens tegenaan lopen, moeten jullie daar onderling open over zijn, zodat het leven er baat bij heeft. Nadat jullie alle gemeenten hebben bezocht, zouden jullie bij elkaar moeten komen om van gedachten te wisselen over alle kwesties die jullie hebben ontdekt en de problemen waarop jullie zijn gestuit en om te communiceren over welke verlichting en illuminatie jullie hebben ontvangen. Dit is een onmisbare praktijk van dienstbaarheid.

3 Jullie moeten een harmonieuze samenwerking bereiken ten behoeve van het werk van God, ten gunste van de gemeente en om de broeders en zusters verder te stimuleren. Jij coördineert samen met hem en hij samen met jou. Door elkaar te corrigeren kom je tot een beter resultaat en zodoende wordt voor Gods wil zorg gedragen. Alleen dit is echte samenwerking. Alleen zulke mensen hebben echte ingang. Ieder van jullie is een dienaar en moet als zodanig in staat zijn bij alles wat je doet de belangen van de gemeente voorop te stellen, in plaats van je eigen belangen te zoeken. Het is onaanvaardbaar dit werk alleen te doen, waarbij jij de een ondermijnt en de ander jou. Mensen die op deze manier handelen, zijn niet geschikt om God te dienen! Hun gezindheid is zo verkeerd, er is in hen geen greintje menselijkheid meer over. Ze zijn honderd procent Satan! Het zijn beesten!

Naar ‘Dienen zoals de Israëlieten deden’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Hoe in aanmerking te komen om door God te worden gebruikt

Volgende:Om God te dienen moeten jullie Hem je hart geven

Gerelateerde media