We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

926 Het belang van geloof in God gaat zo diep

1 Hoe lang jullie ook al gelovigen in God zijn, jullie hebben nog steeds niet grondig het belang van geloof in God begrepen. In feite is het belang van het geloof in God ongelofelijk diep en hebben de mensen er niet grondig over nagedacht. Uiteindelijk moeten de dingen in de mensen die van Satan en van hun eigen natuur zijn veranderen en verenigbaar worden met de vereisten van de waarheid. Alleen dit is werkelijk redding ontvangen. Als je, zoals je gewend was toen je nog deel uitmaakte van de religie, slechts wat woorden of doctrines uit of wat slogans roept, en wat goede daden doet, wat goed gedrag vertoont en geen overduidelijke zonden begaat, dan betekent dit nog niet dat je het juiste pad van geloof in God hebt betreden.

2 Betekent het enkele feit dat je je aan de regels houdt dat je het juiste pad bewandelt? Betekent dit dat je de juiste keuze hebt gemaakt? Als de dingen in je natuur niet zijn veranderd en je je uiteindelijk toch nog tegen God verzet en God beledigt, dan is dit het grootste probleem van allen. Als je in God gelooft, maar dit probleem niet oplost, kun je dan worden beschouwd als gered? Wat betekent het dat ik deze dingen zeg? Het is bedoeld om jullie allemaal in je hart te laten begrijpen dat een geloof in God niet kan worden losgemaakt van Gods woorden, van God, of van de waarheid. Je moet je pad goed kiezen, moeite doen voor de waarheid en je best doen voor Gods woorden. Denk niet dat je klaar bent als je slechts halfbakken kennis, of niet meer dan een vaag begrip hebt verworven. Als je de dingen op een nonchalante manier doet, zul je jezelf alleen maar schade berokkenen.

3 Mensen zouden niet moeten afwijken van hun geloof in God. Als ze uiteindelijk God niet in hun hart hebben en ze slechts een boek omhooghouden en er vluchtig een blik in werpen, maar geen ruimte voor God in hun hart laten, dan is het afgelopen met hen. Wat is de betekenis van de woorden: “Het geloof in God van de mens kan niet worden losgemaakt van Gods woorden”? Spreken ze de woorden: “Een geloof in God kan niet worden losgemaakt van God” tegen? Hoe kun je God in je hart hebben als Gods woorden niet in je hart zijn? Als je in God gelooft, maar je hart herbergt noch God, noch Zijn woorden, noch Zijn leiding, dan is het volkomen afgelopen met je. Als je zelfs nog geen klein ding volgens Gods eisen kunt doen, dan zul je, wanneer je wordt geconfronteerd met een grote, principiële zaak, zelfs nog minder in staat zijn aan Gods eisen te voldoen. Dat betekent dat je geen getuigenis hebt en dat is een probleem; het bewijst dat je niets hebt.

Naar ‘Degenen die het werk van de Heilige Geest hebben verloren lopen het meeste risico’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Men kan geen leven nastreven zonder Gods woorden

Volgende:Vroom zijn zij die vaak stil zijn voor God

Gerelateerde media

 • Zij die stevig staan tijdens beproevingen zijn overwinnaars

  I In het Tijdperk van het Koninkrijk, zal de mensheid compleet gemaakt worden, volledig compleet in het Koninkrijks Tijdperk. Wanneer de overwinning b…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zichtbaar in Zijn wil jegens de mens, vervuld in het leven van elk mens.

 • Alleen God heeft de weg van het leven

  1 De weg van het leven is niet iets dat iedereen zomaar kan bezitten en het is ook niet gemakkelijk door iedereen te verkrijgen. Dat komt omdat het …

 • Ken je de bron van eeuwig leven

  I God is de bron van het leven van de mens; hemel en aarde leven door Zijn kracht. Niets dat leeft kan zichzelf bevrijden van Gods gezag en heerschapp…