44. De echtscheidingsstorm overwonnen

Door Lu Xi, Japan

In 2015 bracht een vriend me ertoe te gaan geloven in Almachtige God. Na het werk van Almachtige God van de laatste dagen te hebben ontvangen, verslond ik hongerig het woord van God en begon hierdoor vele mysteries van de waarheid te begrijpen die ik eerder niet had gekend, zoals dat Gods werk van het redden van de mensheid in drie fasen was onderverdeeld, hoe God in elke fase Zijn werk uitvoert, de verbinding tussen de drie werkfasen, wat de incarnatie is, en waarom God vlees moet worden. Hierdoor werd ik er nog meer van overtuigd dat Almachtige God de wedergekeerde Heer Jezus is. Sinds ik de leiding van Gods woorden had aanvaard, kijk ik niet meer de hele tijd televisie zoals ik dat vroeger deed. Mijn man vertelde me: “Je geloof in God heeft je aan het lezen gezet, dat is veel beter dan elke dag Koreaanse soaps kijken. Daar word ik echt blij van.” Hoewel mijn man geen samenkomsten bezocht, heeft hij, omdat zijn moeder een gelovige was, altijd geloofd dat er een God was. Hij steunde ook mijn geloof in God. Meestal deelde ik het meteen met mijn man wanneer ik uit Gods woord enige vorm van verlichting had ontvangen. Hij vond het goed dat mensen geloofden. Later werd mijn man nieuwsgierig waarom ik het altijd over ‘Almachtige God’ had wanneer het over de Heer Jezus ging waar zijn moeder in geloofde. Hij ging dus het internet op om meer te weten te komen over De Kerk van Almachtige God. Wat hij echter zag – en dat kwam als een verrassing – was dat er op het internet heel veel geruchten, valse getuigenissen en belastering stonden die tegen Almachtige God waren gericht. Hij werd hierdoor diepgaand vergiftigd en begon zich tegen mijn geloof in Almachtige God te verzetten. Omdat ik het woord van Almachtige God had gelezen en de communicatie en getuigenissen van broeders en zusters had ontvangen, was ik er in mijn hart al van overtuigd dat Almachtige God de enige ware God was, en wist ik dat die dingen op het internet slechts geruchten en leugens waren om de mensen te bedriegen. Mijn man liet zich echter misleiden door de geruchten en slaagde er niet in te zien wat de situatie werkelijk was. Hoe ik ook probeerde hem te overtuigen en probeerde te getuigen van Gods werk in de laatste dagen, hij luisterde niet.

Na een tijdje, met hulp van zuster Yinghe, die regelmatig met mijn man communiceerde en getuigenis aflegde, stemde hij er met tegenzin mee in Gods werk in de laatste dagen te onderzoeken. Mijn man was echter beïnvloed door zijn moeder en wat de Bijbel betrof relatief conservatief. Om dit probleem op te lossen raadde een aantal zusters me aan om samen met mijn man naar de gospelfilm ‘Onthul het mysterie van de Bijbel’ te kijken. Ik liet dit echter na. In plaats daarvan liet ik hem op mijn eigen initiatief naar de film ‘Doorbreek de strik’ kijken, een film die onthult hoe de CCP-overheid en de antichristen van de religieuze wereld zich tegen Gods werk verzetten. Na slechts een deel van de film te hebben gezien zei hij: “De CCP is een atheïstische overheid en China is een atheïstisch land dat gelovigen altijd heeft vervolgd. De Kerk van Almachtige God wordt bestreden door de CCP-overheid, je hiertegen verzetten is vechten tegen de bierkaai. Wil je het risico lopen te worden gearresteerd wanneer we teruggaan naar China? Daarnaast worden er allerlei dingen beweerd op het internet, en ik kan geen onderscheid maken tussen wat wel waar is en wat niet. Ik denk nog steeds dat je hier beter niet in kunt geloven.” Ik drong er bij mijn man op aan de film uit te kijken en vervolgens een beslissing te nemen, maar dat wilde hij niet. Toen hij zag dat ik bleef geloven, barstte hij op een keer woedend tegen me uit: “Als je erop staat te geloven, geloof dan maar. Als je wilt dat je wordt gearresteerd, word dan maar gearresteerd. Maar als je wordt gearresteerd, zeg dan niet dat ik je man ben! Weet je niet dat ik op dit moment onder enorme druk sta? Als ik ervoor kies niet te geloven ben ik bang dat dit de ware God is, maar als ik wel geloof, zijn er al die dingen op het internet en loop ik ook nog eens het gevaar te worden gearresteerd. Naar wie zou ik dus moeten luisteren?” Toen ik zag hoe mijn man leed onder de beperkingen die deze geruchten op het internet hem oplegde, realiseerde ik me hoe schadelijk de geruchten en valse getuigenissen die door de CCP overheid waren verzonnen werkelijk waren. Niet alleen belemmerde ze mensen de ware weg te aanvaarden, ze ruïneerden ook familierelaties. Het is duidelijk dat deze mensen die geruchten verzinnen en valse getuigenis afleggen duivelsgebroed van Satan waren, zo simpel was het!

Op een dag zag mijn man toen hij thuiskwam dat ik aan een bijeenkomst deelnam. Zijn gezicht betrok onmiddellijk en hij deed de deur open en vertrok. Etenstijd kwam en ging en hij was nog steeds niet teruggekomen – onwillekeurig begon ik me zorgen te maken. Uiteindelijk kwam hij om acht uur thuis, maar hij was nog steeds boos. Ik was van plan om een maaltijd voor hem klaar te maken, maar hij zei op onvriendelijke toon: “Doe geen moeite! Omdat je niet naar me luistert en je je geloof blijft behouden, wil ik dat je je voortaan niet meer met me bemoeit. Van nu af aan ben ik slechts verantwoordelijk voor de kosten van ons levensonderhoud. Wat ik buiten dit huis doe gaat je niks aan! Zelfs wanneer ik iets zou doen dat deze familie schaadt, dan is het nog jouw zaak niet!” Toen ik mijn man dit hoorde zeggen raakte ik, hoe meer ik erover nadacht, steeds meer overstuur. Die nacht bleef ik in mijn bed woelen en kon maar niet in slaap vallen. Ik bad in mijn hart continu tot God: “O God! Mijn man is zo misleid door geruchten en probeert mijn geloof in u te bestrijden en hij zegt zulke harteloze dingen. Wat moet ik doen? Toon me alstublieft de weg! Ik wil niet van u scheiden.” De volgende morgen schoten me plotseling een aantal woorden van God te binnen waarover we tijdens een bijeenkomst hadden gecommuniceerd: “Elke stap van het werk dat God in mensen verricht, lijkt van buitenaf op interacties tussen mensen, alsof het voortkomt uit menselijke bepalingen of menselijke interventie. Maar achter de schermen is elke stap en alles wat gebeurt een weddenschap van Satan bij God en moeten mensen rechtop blijven staan in hun getuigenis van God. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar Job toen hij werd beproefd: achter de schermen ging Satan een weddenschap aan met God en wat er gebeurde met Job, waren daden van mensen en hun tussenkomst. Achter elke stap die God in jullie verricht, zit Satans weddenschap met God. Achter dit alles vindt er een strijd plaats. […] Als God en Satan in het spirituele rijk strijd voeren, hoe kun je God dan behagen en hoe kun je standhouden in je getuigenis van Hem? Je moet weten dat alles wat er met je gebeurt een grote beproeving is. Het zijn gelegenheden waarbij God wil dat je getuigt” (‘Alleen houden van God is werkelijk geloven in God’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gedurende de verlichting van Gods woorden ontwaakte ik een beetje: tijdens deze periode had ik de hele tijd mijn blik op mijn man gefixeerd en had ik het gevoel dat er zo veel bedrog en oplichterij in de huidige wereld was, dat overal leugens en valse verklaringen de kop opstaken, vooral met het oog op al de leugens en valse getuigenissen uit de CCP-media. Ik dacht dat iedereen die ook maar een klein beetje verstand had en er een ogenblik over na kon denken, zich zou realiseren dat deze woorden op het internet waarmee ze Almachtige God aanvielen, oordeelden en veroordeelden, allemaal leugens en nonsens waren, dat ze zich niet door deze woorden zouden moeten laten misleiden en verwarren. Maar helaas, mijn man geloofde de geruchten die hij online hoorde, en ik was er echt van overtuigd dat hij dat niet zou moeten doen. Op dat moment kon ik niet langer volhouden dat de dieperliggende oorzaak buiten mezelf lag. Het was God die me beproefde en dit gebruikte om te testen of mijn geloof in Hem oprecht was of niet, om te zien of ik in staat was stand te houden op de ware weg terwijl ik door Satan werd aangevallen, en of ik wel of niet getuigenis voor God kon geven te midden van deze beproeving. Toen ik me Gods wil realiseerde, verdween de mist die mijn hart en geest had omhuld en lichtte mijn hart een heel stuk op.

De volgende dag tijdens het ontbijt keek mijn man nog steeds chagrijnig en sprak niet met me. Omdat ik echter de leiding van Gods woorden had, was ik niet meer zo bezorgd en bang als de dag daarvoor. Ik zei kalm tegen hem: “Ik geloof in God en ik heb nooit iets gedaan dat deze familie heeft geschaad. Als jij dit wel wilt doen, is dat alleen maar omdat je bereid bent om ontaard te zijn, niet vanwege mijn geloof in God.” Toen mijn man me dit hoorde zeggen nam hij een wat mildere houding aan en zei: “Heb ik deze dingen niet alleen maar gezegd omdat je niet naar me luisterde en bleef volhouden dat je je geloof wilde behouden?” Daarna zei hij niets meer en dreef de storm over. God zij dank! Het waren Gods woorden die me de kracht hadden geschonken over Satans verleidingen te triomferen!

Het kon echter niet altijd goed blijven gaan. Een maand later ging mijn man opnieuw het internet op en las die geruchten. Toen hij op een dag thuiskwam uit zijn werk en me achter de computer zag zitten begon hij tegen me te schreeuwen: “Ik denk dat je gek bent geworden! Ik heb er nog eens over nagedacht: of je geeft onmiddellijk je geloof op, of we moeten een echtscheiding aanvragen. Ik heb ook nagedacht over de vraag wat er met onze twee kinderen moet gebeuren: je zou ze beiden kunnen nemen. Ik neem echter aan dat je niet in Japan zult kunnen blijven. Neem jij dus maar onze kinderen mee naar Shanghai! Ik geef je ons appartement in Shanghai en maak elke maand 100.000 yen alimentatie voor de kinderen over. Als je de kinderen niet wilt is het ook goed, kies maar! Ik heb zelfs al gekeken naar de echtscheidingsprocedures. We hoeven alleen maar naar de burgerlijke stand te gaan en allebei een echtscheidingsovereenkomst te tekenen. Vertel me dus maar wat je standpunt is!” Nadat ik hem dit alles had horen zeggen, bonkte mijn hart en voelde ik alsof mijn hoofd zou gonzen. Ik zat daar maar en was niet in staat om ook maar iets te zeggen. Ik vergat zelfs tot God te bidden. Ik kon alleen maar denken: als we gaan scheiden, wat gebeurt er dan met de kinderen? Ze konden met mij meegaan, maar ik beschikte niet over voldoende financiële middelen! Als ze echter niet met mee zouden komen, zouden ze geen moeder hebben en dat zou zo zielig zijn! En dan waren er nog mijn ouders, vrienden en verwanten, wat zouden zij wel niet van mij denken? In het buitenland wonen was in het begin iets geweldigs, maar als we gaan scheiden, hoe konden mijn ouders dan nog met opgeheven hoofd voor anderen verschijnen …? Ik gaf mijn man dus geen antwoord. Ik vertelde hem alleen maar dat ik erover na moest denken. Ik ging naar mijn kamer en begon bitter te huilen. Hoe meer ik nadacht over mijn leven na de scheiding, hoe pijnlijker het was. Ik deed die nacht geen oog dicht en mijn tranen doordrenkten mijn kussensloop. De volgende dag ging mijn man zonder een woord te zeggen naar zijn werk en pas toen kwam ik in gebed tot God en vroeg Hem mij meer kracht te schenken zodat ik kon triomferen over de zwakheid van het vlees. Verstrikt in lijden en zonder ook maar enig idee wat ik moest doen, vertelde ik enkele broeders en zusters over wat er was gebeurd. Ze bemoedigden en troostten me allemaal en zeiden dat dit een van Satans verleidingen was waar ik doorheen moest en die me leerden op God te vertrouwen. Ze zeiden dat ik mijn geloof niet mocht verliezen en God niet verkeerd moest begrijpen. Ze deelden ook de ervaringen en het getuigenis van andere broeders en zusters met me en communiceerden erover dat God de Ene is die de mensheid redt, dat Satan ons alleen maar teistert, ons laat lijden en onze relaties met andere mensen vernietigt. Ze lazen ook een passage van het woord van Almachtige God aan me voor: “Als mensen nog gered moeten worden, worden hun levens vaak nog verstoord en zelfs gestuurd door Satan. Met andere woorden, mensen die nog niet gered zijn, zijn gevangenen van Satan, ze hebben geen vrijheid, zijn nog niet losgelaten door Satan, zijn niet gekwalificeerd of kunnen geen aanspraak maken op het aanbidden van God en ze worden op de hielen gezeten en venijnig aangevallen door Satan. Zulke mensen kennen geen noemenswaardig geluk, hebben geen recht op een noemenswaardig bestaan en hebben bovendien geen noemenswaardige waardigheid. Alleen als je opstaat en strijd levert met Satan, gebruik makend van geloof, gehoorzaamheid en Godvrezendheid als wapens waarmee je op leven en dood strijd levert met Satan, op zo’n manier dat je Satan volledig verslaat, hem met de staart tussen de benen tot een lafaard maakt als hij je ziet, op zo’n manier dat Satan zijn aanvallen en beschuldigingen tegen je volledig achterwege laat − alleen dan word je gered en word je vrij” (‘Gods werk, Gods gezindheid en God Zelf II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woord deed me realiseren dat elke keer dat ik mijn geloof in God niet beoefende, ik geheel en al onder het domein van Satan leefde, dat ik dan een slaaf en speeltje van Satan was. Na mijn geloof te hebben ontvangen verliet ik Satans kamp en keerde ik terug voor de aanwezigheid van God. Omdat ik Satan had verloochend en hij zijn nederlaag niet wilde erkennen, gebruikte hij mijn man om mijn zwakke punten aan te vallen. Hij gebruikte de scheiding om me te dwingen God te verraden en terug te keren naar zijn domein. Dit was echt de valstrik van Satan. Ik maakte me zorgen over wat er na de scheiding met de kinderen moest gebeuren, hoe de mensen in mijn geboorteplaats naar me zouden kijken en of mijn ouders nog met opgeheven hoofd voor hun buren konden verschijnen. Al deze gedachten waren het gevolg van Satans ontwrichtingen en als ik me door deze gedachten zou laten beheersen, dan zou ik door Satan worden beheerst, wat er uiteindelijk toe zou leiden dat ik me van God zou verwijderen of Hem zelfs zou ontkennen, en opnieuw terug zou keren tot Satans kamp. Mijn geloof in en mijn aanbidding van de Schepper zijn volledig positieve dingen, het is de wet van de hemel en het principe van de aarde. Niemand heeft het recht het te verstoren, maar toch doet Satan er alles aan om te proberen mij te beheersen, mij ertoe aan te zetten God te verraden. Satan is echt ontzettend verachtelijk en haatdragend! Op dat moment wist ik dat het me aan geloof ontbrak om zelf Satans verleidingen het hoofd te bieden. Ik was echter bereid op God te vertrouwen en te vertrouwen op de leiding van Gods woord om het pad dat voor me lag te nemen, en ik was vastbesloten om Gods kant te kiezen en getuigenis te geven voor God. Het was onmogelijk dat ik me aan Satan gewonnen zou geven. Toen ik me dit bedacht, vond mijn rusteloze hart eindelijk wat houvast en verminderde mijn lijden.

Wat later deelden enkele broeders en zuster opnieuw Gods woord met me: “Zonder de toestemming van God is het moeilijk voor Satan om zelfs een druppel water of zandkorrel op het land aan te raken; zonder de toestemming van God is Satan niet eens vrij om de mieren op het land te bewegen − laat staan de mensheid, die door God is geschapen. In de ogen van God is Satan minder dan de lelies op de berg, dan de vogels die in de lucht vliegen, dan de vissen in de zee en dan de maden op de aarde. Zijn rol onder alle dingen is om alle dingen te dienen en voor de mensheid te werken en Gods werk en Zijn managementplan te dienen. Ongeacht hoe kwaadaardig zijn aard is en hoe slecht zijn inborst is, het enige wat hij kan doen is zich plichtsgetrouw aan zijn functie houden: van dienst zijn aan God en een tegenhanger zijn van God. Dat is de essentie en positie van Satan. Zijn wezen staat los van het leven, staat los van macht en staat los van gezag; hij is slechts een speelbal in Gods handen, slechts een machine in dienst van God!” (‘God Zelf, de unieke I’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Uit Gods woorden maakte ik op dat Gods gezag het hoogste is, dat God de hemelen, de aarde en alle dingen beheerst, en dat alles van ons in Zijn handen ligt. Mijn scheiding en mijn gezin lagen dus ook in Gods handen, en zonder Gods toestemming was er niets dat Satan kon doen. Of ik nu zou scheiden of niet lag allemaal onder de soevereiniteit en was afhankelijk van de voorbestemming van God – het was niet mijn man die er het laatste woord over had. Ik was dus bereid me te onderwerpen aan de soevereiniteit en plannen van God. Ik dacht na over de ongelovigen die een scheiding aangingen. Sommigen doen het voor het geld, sommigen doen het omdat hun partners affaires hebben, en sommigen doen het omdat hun relatie gewoon stukloopt … Mijn man wilde van me scheiden omdat ik ervoor koos in God te geloven en het juiste levenspad te volgen, om de waarheid na te streven en een betekenisvol leven uit te leven. Dit is niet schandelijk maar eerbaar! Precies op dat moment herinnerde ik me de volgende woorden van God: “Geloof is een wankel bruggetje. Zij die stumperig aan het leven hangen, kunnen het niet oversteken, maar zij die bereid zijn hun leven op het spel te zetten, kunnen er gerust overheen gaan. Als mensen laffe of bange gedachten hebben, worden ze door Satan in de luren gelegd. Want hij is bang dat we de brug van geloof oversteken om binnen te treden in God. Satan probeert van alles om ons zijn gedachten te sturen. We moeten steeds God vragen ons te beschijnen met Zijn licht, steeds vertrouwen op God om ons te zuiveren van Satans gif. We moeten ons in onze ziel steeds erin oefenen dicht bij God te komen, zodat Hij kan heersen over onze gehele persoon” (‘Hoofdstuk 6’ van Uitspraken van Christus aan het begin in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Gods woorden gaven me opnieuw geloof en kracht, een pad om te volgen, en de moed mijn man het hoofd te bieden. Dat klopt – het enige wat ik kon doen was alle voorzichtigheid laten varen. Wat mijn toekomstige pad ook voor me in petto had, het kon nooit fout zijn het pad van geloof te kiezen!

Nadat mijn man die avond thuis was gekomen, vertelde ik hem heel duidelijk en eenvoudig: “Je wilt dat ik niet in Almachtige God geloof, maar voor mij is dat onmogelijk. Als je van me wilt scheiden, dan doen we het maar op jouw manier!” Mijn man stond, nadat hij dit hoorde, even met zijn mond vol tanden. Er bleven hem echter geen andere opties open en dus zei hij: “Het is duidelijk dat ik je niet meer onder controle kan houden! Je kunt op het internet van alles en nog wat vinden – als ik je niet onder controle plaats en als er dan op een dag iets met je gebeurt, word ik verantwoordelijk gehouden. Ik gebruik deze echtscheiding alleen maar als dreiging. Je wilt echter nog steeds je geloof in God niet opgeven. Als er vanwege je geloof iets met je gebeurt zal je moeder erachter komen. Geef mij dan niet de schuld.” Vanaf dat moment bemoeide hij zich niet langer met mijn geloof in God. Onze relatie verbeterde op miraculeuze wijze en hij praatte niet langer over een echtscheiding. Zo werd de echtscheidingsstorm overwonnen die was veroorzaakt door de geruchten van de CCP overheid. .

Een tijdje later vatte zowel mijn jongere dochter als ik kou. Het regende in die dagen lichtjes, maar mijn oudere dochter moest beslist naar haar les. Ik had dus geen andere keus dan haar met mijn uitgeputte lichaam samen mijn jongere dochter weg te brengen. Nadat dit mijn man ter oren was gekomen zei hij: “Je hebt hard gewerkt vandaag. Lu Xi, er is me opgevallen dat er de laatste tijd een verandering in je is opgetreden. Je bent liefdevoller met de kinderen en echt heel ijverig.” Toen ik deze woorden van mijn man hoorde, dankte ik Almachtige God in mijn hart want ik wist dat het de woorden van Almachtige God waren die me hadden veranderd. Met Gods woorden als mijn fundament heb ik richting in mijn leven, weet ik wat goede menselijkheid en wat een verdorven gezindheid is. Alleen door jezelf overeenkomstig het woord van God te gedragen kan je goede menselijkheid uitleven. Als gevolg hiervan reageerde ik niet meer zo snel aangebrand op mijn kinderen en leefde ik mijn leven niet meer louter voor het plezier. Langzamerhand kwam ik erachter dat ook mijn man was veranderd. Vroeger had hij altijd het gevoel dat hij altijd degene was die gelijk had, maar nu vraagt hij mijn mening bij het afhandelen van sommige kwesties. Hij heeft zelfs ten overstaan van zijn vrienden getuigd van Gods gezag en soevereiniteit. Nu ik deze dingen zie, is mijn hart vervuld van dankbaarheid. O God, u bent werkelijk almachtig! Uw woorden zijn onze levenskracht, en hoe agressief of furieus Satans kracht ook is, zolang we uw woorden hebben om ons te leiden zullen we in staat zijn over al Satans verleidingen te triomferen en vredig te leven onder uw zorg en hoede.

God zij dank dat Hij dit alles voor me arrangeerde, en voor het feit dat Hij me toestond Zijn woord te ervaren en vele waarheden te begrijpen. Door dit soort situaties te ervaren, heb ik gezien dat Satan werkelijk verachtelijk is, dat hij alle mogelijk manieren uitdenkt om mensen God te laten verlaten en hen tot zijn prooi te maken om ze te verslinden. Tegelijkertijd heb ik ook gezien dat God alle dingen beheerst en alles arrangeert. Als God geen toestemming geeft maakt het niet uit hoeveel uitzinniger Satan nog wordt. Hij zal niet in staat zijn om ook maar iets te doen, hij zal niet in staat zijn om wat dan ook voor elkaar te krijgen – hij is dan zelfs niet in staat om ons ook maar een haar te krenken. Zolang we geloof hebben en voor ons leven op Gods woord vertrouwen, zullen we in staat zijn Satans duistere invloed te overwinnen, van God te getuigen en God te verheerlijken! De feiten bewijzen ook dat de geruchten en valse getuigenissen op het internet onhoudbaar zijn. Na verloop van tijd zullen de feiten alles bewijzen en uiteindelijk zullen deze geruchten met eeuwige schande overladen in de geschiedenisboeken terechtkomen, net zoals het atheïsme, de evolutietheorie van Darwin en het communisme. Ze zullen voor de CCP overheid een eeuwige schandvlek worden. Gods schapen zullen naar Gods stem luisteren, hoe groot de obstructie van Satan ook is. Allen die oprecht in God geloven en de waarheid liefhebben zullen in staat zijn het bedrog en de boeien van de geruchten van zich af te werpen, voor God komen en door God worden verworven. Dit is het geval omdat dit iets is dat God wil realiseren – geen van Satans krachten kan dit in de weg staan!

Vorige: 43. De zaak Zhaoyuan van 28 mei leidt tot een familiecrisis

Volgende: 45. Verloren en teruggevonden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.

Gerelateerde inhoud

35. Door Gods redding in de laatste dagen te aanvaarden, hebben we een nieuw leven

Ik ben schoonheidsspecialiste en mijn man is boer. We hebben elkaar in Maleisië ontmoet bij een evenement waarbij met sinaasappels wordt gegooid, een traditionele activiteit voor vrouwen die proberen liefde te vinden. Ons huwelijk, voltrokken door een voorganger, vond een jaar later plaats in een kerk. Ik was diep ontroerd door het gebed dat de voorganger uitsprak voor ons huwelijk en hoewel ik niet gelovig was, smeekte ik God toch stilletjes: “Laat deze man me onwankelbaar liefhebben en voor me zorgen, en voor de rest van mijn leven mijn metgezel zijn.”

46. Ik ben thuisgekomen

Ik geloofde al ruim tien jaar in de Heer en diende twee jaar in de kerk, toen ik mijn kerk achterliet om in het buitenland te gaan werken.

11. Ik ben herenigd met de Heer

In het leven kunnen toevallige gebeurtenissen soms onvoorziene gevolgen hebben. Een paar maanden geleden is mij iets onverwachts en geweldigs overkomen: meldingen op YouTube hebben me herenigd met de Heer.

45. Verloren en teruggevonden

Ik kwam naar de Verenigde Staten om zo hard mogelijk te werken, met de bedoeling een gelukkig leven met een hoge levensstandaard te bereiken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek