We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

393 Het wezen van het werk van overwinning

Snelheid

393 Het wezen van het werk van overwinning

I

Het grootste probleem van de mens is dat

ze aan niets denken dan hun eigen lot,

ze aanbidden hun vooruitzichten, streven God ervoor na.

Ze vereren God niet omdat ze zoveel van Hem houden.

En dus moeten zelfzucht en hebzucht

en alles dat hun verering in de weg staat, verdwijnen.

Dan zal het effect van het overwinnen van de mens worden bereikt.

Het werk van overwinning bereikt zijn effect

door de mens hun lot en vooruitzichten te ontnemen,

door hun opstandige gezindheid te oordelen en tuchtigen,

niet door de mens deals, genade en zegening te geven,

maar door hun vrijheden en vooruitzichten af te nemen

om hun loyaliteit te onthullen.

Dat is het overwinningswerk.

II

In de eerste overwinning van de mens is het cruciaal

om hun wilde ambities en fatale zwakheden te zuiveren,

en zo hun liefde voor God te onthullen,

om hun kijk op het leven en God en hun zingeving te veranderen.

Zo wordt de liefde van de mens voor God gezuiverd,

en hun hart echt overwonnen.

Oh, het werk van overwinning bereikt zijn effect

door de mens hun lot en vooruitzichten te ontnemen,

door hun opstandige gezindheid te oordelen en tuchtigen,

niet door de mens deals, genade en zegening te geven,

maar door hun vrijheden en vooruitzichten af te nemen

om hun loyaliteit te onthullen. Dat is het overwinningswerk.

III

Maar in Gods houding naar al Zijn schepsels,

overwint Hij niet om het overwinnen zelf.

Nee God overwint om de mens te verkrijgen voor Zijn glorie,

om de oorspronkelijke gelijkenis van de mens te herstellen.

Oh, het werk van overwinning bereikt zijn effect

door de mens hun lot en vooruitzichten te ontnemen,

door hun opstandige gezindheid te oordelen en tuchtigen,

niet door de mens deals, genade en zegening te geven,

maar door hun vrijheid en vooruitzichten af te nemen

om hun loyaliteit te onthullen. Dat is het overwinningswerk.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Het belang van Gods werk aan het einde der tijden in het land van de grote rode draak

Volgende:Het belang van Gods werk aan de afstammelingen van Moab

Gerelateerde media