523 Lijden omwille van het uitoefenen van de waarheid is het meest betekenisvol

God heeft Zijn woorden aan jullie onthuld,

en nu moeten jullie deze ook echt gaan uitoefenen,

en God zal jullie verlichten en leiden

als jullie deze woorden uitoefenen. Dat is hoe het is.


Vers 1

Weet dat het jullie doel is om

Gods woord in jullie te laten uitwerken,

en echt in de praktijk te begrijpen.

Misschien hebben jullie moeite

met het begrijpen van Gods woord,

maar beoefening helpt jullie hiermee.

Jullie moeten veel waarheden kennen,

en deze ook beoefenen.

Dat moet jullie focus zijn.

Jullie moeten vele waarheden kennen en doen.

Dat moet jullie focus zijn.


Vers 2

Jezus leed heel veel in Zijn drieëndertig en een half jaar,

omdat Hij de waarheid naleefde en uitoefende.

Hij voerde Gods wil uit en beoefende de waarheid,

dat is waarom Hij zo leed.

Als Hij de waarheid had gekend,

maar de waarheid niet had beoefend,

zou Hij niet zo geleden hebben.

Als Hij de Farizeeën had gevolgd

en de leringen van de Joden,

had Hij niet veel geleden,

nee, had Hij niet veel geleden.


Vers 3

Jezus’ beoefening kan iets tonen wat jullie behoren te weten.

Het effect van Gods werk berust op

de medewerking van de mens.

Dit is iets dat jullie moeten begrijpen,

moeten begrijpen, moeten begrijpen.

Als Jezus geen waarheid had beoefend,

had Hij niet geleden aan het kruis.

Als Hij niet gehandeld had naar Gods wil,

was Zijn gebed dan zo droevig geweest?

Dus dit is het soort pijn dat een persoon moet verdragen,

een persoon moet verdragen.

Als Jezus geen waarheid had beoefend,

had Hij niet geleden aan het kruis.

Als Hij niet gehandeld had naar Gods wil,

was Zijn gebed dan zo droevig geweest?

Dus dit is het soort pijn dat een persoon moet verdragen,

een persoon moet verdragen.


Naar ‘Wanneer je de waarheid eenmaal begrijpt, moet je die in de praktijk brengen’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 522 Alleen zoekers van de waarheid kunnen worden vervolmaakt door God

Volgende: 524 Is Gods woord waarlijk je leven geworden?

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

102 Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

284 Alleen u kan mij redden

INederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen,en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven.U houdt zielsveel van mensen als uw...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek