146 De symbolische betekenis van Gods toorn

Gods uitdrukking van Zijn toorn is een symbool dat

alle vijandige machten zullen worden vernietigd, al het slechte zal vergaan.

Dit is het unieke van Gods rechtvaardigheid en Zijn toorn.

Dit is het unieke van Gods rechtvaardigheid en Zijn toorn.

Wanneer Gods waardigheid en heiligheid in het geding zijn,

wanneer rechtvaardige krachten

worden belemmerd en de mens het niet opmerkt,

dit is het moment dat God Zijn toorn stuurt. Dan stuurt God Zijn toorn.

Vanwege het wezen van God zijn alle krachten op aarde die Hem betwisten,

tegenwerken, slecht, verdorven en onrechtvaardig.

Alle komen van Satan en behoren toe aan Satan.

Omdat God rechtvaardig, licht en heilig is,

zal elk slecht, verdorven, aan Satan toebehorend ding, verdwijnen van hier.

Dit gebeurt wanneer God Zijn toorn stuurt, Zijn toorn stuurt.

Dit gebeurt wanneer God Zijn toorn stuurt, Zijn toorn stuurt.

Alle boze machten worden tegengehouden wanneer God Zijn toorn stuurt.

Alle zonden die de mens schaden,

worden tegengehouden wanneer God Zijn toorn stuurt.

Dan zijn alle vijandige machten bekend; ze worden gescheiden en vervloekt,

Satans medeplichtigen gestraft, uitgeroeid, wanneer God Zijn toorn stuurt.

En Gods werk gaat vrij van obstakels door.

Zijn managementplan ontwikkelt zich stap voor stap volgens Zijn schema.

Dit gebeurt nadat God Zijn toorn heeft gestuurd.

Gods uitverkoren volk vrij van Satans verstoring en bedrog.

Zijn volgelingen genieten Zijn voorziening op een plaats van vrede.

Dit gebeurt nadat God Zijn toorn heeft gestuurd.

Dit gebeurt nadat God Zijn toorn heeft gestuurd.

Gods toorn is een waarborg

die alle boze machten ervan weerhoudt zich

te vermenigvuldigen en door te woekeren.

Gods toorn is een waarborg

die het bestaan van alle rechtvaardige en positieve dingen beschermt.

Gods toorn is een waarborg die wat rechtvaardig is en positief,

beschermt tegen onderdrukking en tegen ondermijning.


Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 145 Het symbool van Gods gezindheid

Volgende: 147 Gods rechtvaardige gezindheid is uniek

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

66 Tijd

IEen eenzame ziel is van ver gereisd,polsend naar de toekomst, zoekend naar het verleden,hard zwoegend, en een droom nastrevend.Geboren in...

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek