We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

146 De symbolische betekenis van Gods toorn

Gods uitdrukking van Zijn toorn is een symbool dat

alle vijandige machten zullen worden vernietigd, al het slechte zal vergaan.

Dit is het unieke van Gods rechtvaardigheid en Zijn toorn.

Dit is het unieke van Gods rechtvaardigheid en Zijn toorn.

Wanneer Gods waardigheid en heiligheid in het geding zijn,

wanneer rechtvaardige krachten

worden belemmerd en de mens het niet opmerkt,

dit is het moment dat God Zijn toorn stuurt. Dan stuurt God Zijn toorn.

Vanwege het wezen van God zijn alle krachten op aarde die Hem betwisten,

tegenwerken, slecht, verdorven en onrechtvaardig.

Alle komen van Satan en behoren toe aan Satan.

Omdat God rechtvaardig, licht en heilig is,

zal elk slecht, verdorven, aan Satan toebehorend ding, verdwijnen van hier.

Dit gebeurt wanneer God Zijn toorn stuurt, Zijn toorn stuurt.

Dit gebeurt wanneer God Zijn toorn stuurt, Zijn toorn stuurt.

Alle boze machten worden tegengehouden wanneer God Zijn toorn stuurt.

Alle zonden die de mens schaden,

worden tegengehouden wanneer God Zijn toorn stuurt.

Dan zijn alle vijandige machten bekend; ze worden gescheiden en vervloekt,

Satans medeplichtigen gestraft, uitgeroeid, wanneer God Zijn toorn stuurt.

En Gods werk gaat vrij van obstakels door.

Zijn managementplan ontwikkelt zich stap voor stap volgens Zijn schema.

Dit gebeurt nadat God Zijn toorn heeft gestuurd.

Gods uitverkoren volk vrij van Satans verstoring en bedrog.

Zijn volgelingen genieten Zijn voorziening op een plaats van vrede.

Dit gebeurt nadat God Zijn toorn heeft gestuurd.

Dit gebeurt nadat God Zijn toorn heeft gestuurd.

Gods toorn is een waarborg

die alle boze machten ervan weerhoudt zich

te vermenigvuldigen en door te woekeren.

Gods toorn is een waarborg

die het bestaan van alle rechtvaardige en positieve dingen beschermt.

Gods toorn is een waarborg die wat rechtvaardig is en positief,

beschermt tegen onderdrukking en tegen ondermijning.

Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het symbool van Gods gezindheid

Volgende:Gods rechtvaardige gezindheid is uniek

Gerelateerde media