We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Ik zal God nooit meer beperken tot de Bijbel (Deel 1)

Veel broeders en zusters in de Heer geloven dat de Bijbel de gehele waarheid bevat, dat al het werk en alle woorden van God zijn vastgelegd in de Bijbel, en dat er geen andere werken of woorden van God bestaan buiten de … Volledige tekst

Ik zal God nooit meer beperken tot de Bijbel (Deel 2)

Veel broeders en zusters in de Heer geloven dat de Bijbel de gehele waarheid bevat, dat al het werk en alle woorden van God zijn vastgelegd in de Bijbel, en dat er geen andere werken of woorden van God bestaan buiten de … Volledige tekst

Alleen als iemand God kent kan hij God vrezen en het kwaad vermijden

IOm het kwade te vermijden, moet je God leren vrezen.Om ontzag te krijgen, moet je over God leren.Om over God te leren moet je Zijn woord beoefenen,proef van Zijn oordeel en van Zijn tucht.God vrezen en het kwaad vermijd… Volledige tekst

Gods woorden ‘Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk’ Deel twee

Gods woorden ‘Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk’ Deel twee

Gods woorden ‘Hoe Gods gezindheid te kennen en het resultaat van Zijn werk’ Deel twee Gods woorden in deze video zijn van het boek ‘Het Woord verschijnt in het vlees’ De inhoud van deze video: Bewandel Gods weg: vrees God en mijd het kwaad God maakt gebruik van verschillen… Volledige tekst

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 5 - Hoe kunnen we weten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is?

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 5 - Hoe kunnen we weten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is?

Christelijke film ‘Het mysterie van de goddelijkheid’ Clip 5 - Hoe kunnen we weten dat Christus de waarheid, de weg en het leven is? De twee incarnaties van God getuigen beiden dat “Christus de waarheid, de weg en het leven is.” Waarom wordt er gezegd dat Christus de waarhe… Volledige tekst

Christelijke muziek | Het resultaat bereikt door God te kennen (A cappella)

Christelijke muziek | Het resultaat bereikt door God te kennen (A cappella)

Christelijke muziek | Het resultaat bereikt door God te kennen (A cappella) Totdat je op een dag voelt dat de Schepper niet langer een raadsel is, dat de Schepper nooit voor jou verborgen is geweest, dat de Schepper Zijn gelaat nooit voor jou verborgen heeft, dat de Schepp… Volledige tekst

Alleen zij die God en Zijn werk kennen, kunnen God behagen

Het werk van de vleesgeworden God bestaat uit twee delen. De eerste keer dat Hij vlees werd, geloofden mensen niet in Hem en kenden zij Hem niet. Ze nagelden Jezus aan het kruis. Ook de tweede keer geloofden mensen niet … Volledige tekst

Alleen zij die God kennen, kunnen een getuigenis van God afleggen

Het is de wet van de hemel en het principe van de aarde om in God te geloven en God te kennen, en vandaag de dag – in een tijdperk waarin de geïncarneerde God in eigen persoon Zijn werk verricht – is het een bijzonder go… Volledige tekst

Ken Gods nieuwste werk en treed in Zijn voetspoor

Nu zullen jullie ernaar moeten streven om het volk van God te worden en moeten jullie geheel en al het juiste pad betreden. Het volk van God worden betekent: intreden tot het Tijdperk van het Koninkrijk. Vandaag zullen j… Volledige tekst

Gezang Gods woorden ‘Mensen kennen God beter door het werk van woorden’ (Gospel lied)

Gezang Gods woorden ‘Mensen kennen God beter door het werk van woorden’ (Gospel lied)

Gezang Gods woorden ‘Mensen kennen God beter door het werk van woorden’ (Gospel lied) I God van de laatste dagen gebruikt in de eerste plaats het woord om de mens te vervolmaken, geen tekens en wonderen om hem te onderdrukken of te overtuigen, omdat deze Gods macht niet kun… Volledige tekst