We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Bij mij werd hepatitis B vastgesteld – hoe moest ik daarmee omgaan?

Niettemin begon ik dankzij Gods geweldige redding te begrijpen dat Gods wil achter mijn ziekte zat, en zag ik Gods wonderbare daden. Nu ik me de gebeurtenissen van destijds voor de geest haal, zijn ze nog even levendig a… Volledige tekst

Christelijk lied ‘Gods wil voor de mensheid zal nooit veranderen’ (Nederlands)

Christelijk lied ‘Gods wil voor de mensheid zal nooit veranderen’ (Nederlands)

God heeft mensen altijd gerespecteerd. Hij heeft ze nooit uitgebuit of verhandeld als slaven. Want Hij en de mens kunnen niet scheiden. Zo is een band van leven en dood gevormd. Tussen mensen en God, tussen mensen en God, God koestert en houdt altijd van mensen. Hoewel dit niet wederzijds is, doet God nog steeds Zijn best voor hen, omdat zij nog steeds naar God kijken. God houdt van mensen als Zijn schat, omdat zij het "fortuin" zijn van Zijn management. Hij zal ze niet elimineren. Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen. Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen. Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen. Hij zal Zijn wil tegenover hen niet veranderen. Volledige tekst

Hoe moeten christenen God dienen? | ‘Hoe te dienen in harmonie met Gods wil’ Nederlands gesproken

Hoe moeten christenen God dienen? | ‘Hoe te dienen in harmonie met Gods wil’ Nederlands gesproken

Almachtige God zegt: “Om de Heer te kunnen dienen volgens Zijn wil, is het belangrijk allereerst te begrijpen in welk soort mensen Hij vreugde vindt en welk soort Hij verafschuwt, welk soort mensen Hij vervolmaakt, en welk soort mensen toegerust zijn om Hem te dienen. Dit moeten jullie je in ieder geval eigen maken. Verder is het belangrijk dat jullie inzien wat het doel van Gods werk is en welk werk Hij op dit moment wil doen. Als jullie dat eenmaal begrijpen, kunnen jullie geleid door Zijn woorden binnentreden en de opdracht op je nemen die Hij aan jullie toevertrouwt. Als jullie Gods woorden eenmaal in de praktijk hebben ervaren en Zijn werk werkelijk begrijpen, zijn jullie toegerust om Hem te dienen. En terwijl jullie Hem dienen, opent Hij de ogen van jullie ziel, zodat jullie een nog duidelijker en beter begrip van Zijn werk krijgen. Als je binnentreedt in die werkelijkheid, wordt je ervaring nog diepgaander en echter. Ieder van jullie die dat heeft ervaren, kan zich door alle kerken heen bewegen om zijn broeders en zusters te ondersteunen, zodat jullie jezelf kunnen verbeteren door van elkaar te leren en een dieper inzicht vinden in jullie ziel. Pas als jullie dit hebben bereikt, kunnen jullie God dienen volgens Zijn wil en door Hem te dienen vervolmaakt worden.” Volledige tekst

Wat is iemand die Gods wil volgt? En wat is een waar getuigenis van geloof in God?

De reden dat Jezus de opdracht die God Hem had gesteld – de verlossing van de mensheid – kon volbrengen, is dat Hij nooit Zijn eigen plan trok, maar altijd Gods wil als leidraad nam. Hij was ook de vertrouweling die jull… Volledige tekst

Wat is Gods wil volgen? Volgt men Gods wil als men alleen predikt en werkt voor de Heer?

Stel je eens voor dat je voor God kunt werken, maar dat je Hem niet gehoorzaam bent en niet waarachtig van Hem kunt houden. Je hebt dan niet alleen je plicht als schepsel van God niet vervuld, maar ook zul je door God ve… Volledige tekst

Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)

Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I)

Gods woord ‘Het wezen van Christus is gehoorzaamheid aan de wil van de hemelse Vader’ (Fragment I) Almachtige God zegt: “De vleesgeworden God heet Christus, en Christus is het vlees aangekleed door de Geest van God. Dit vlees is als van geen ander mens van vlees. Dit versch… Volledige tekst

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 3 - Alleen zij die Gods wil volgen zullen het hemelse koninkrijk binnengaan

Christelijke film ‘WACHTEN’ Clip 3 - Alleen zij die Gods wil volgen zullen het hemelse koninkrijk binnengaan

Wat voor soort mens zal in het koninkrijk worden opgenomen? De Heer Jezus zei: “Niet iedereen die ‘Heer, ​Heer’ tegen mij zegt, zal het ​koninkrijk van de hemel​ binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader” (Matteüs 7:21). Maar sommige mensen geloven dat het volgen van de wil van de hemelse Vader slechts inhoudt dat we trouw zijn aan de naam van de Heer, dat we Hem ijverig dienen en het lijden aan het kruis geduldig dragen, en dat we, als we al deze dingen doen, slechts aandachtig hoeven te letten en wachten op de tweede komst van de Heer om in het koninkrijk te worden opgenomen. Komen deze ideeën overeen met de eisen van de Heer? Deze videoclip zal het duidelijk maken. Volledige tekst