Wat is de aard van Gods liefde?

26 augustus 2019

Door Siqiu, provincie Heilongjiang

Telkens wanneer ik de volgende passage van Gods woord zie, “Als je altijd erg trouw bent geweest, met veel liefde voor mij, maar toch de kwelling ondergaat van ziekte, armoede en verlating door vrienden en familie, of enige andere tegenslagen in het leven verduurt, zullen je trouw aan mij en liefde voor mij dan nog in stand blijven? (Het Woord, Deel I, De verschijning en het werk van God, Een heel ernstig probleem: verraad (2)), voel ik me bijzonder ongelukkig − een gevoel van ellende welt in me op en mijn hart spreekt zijn stemloze klacht: lieve God, hoe kunt u toelaten dat degenen die u trouw zijn en u liefhebben zo’n tegenspoed ervaren? Bijgevolg had ik er moeite mee de broeder van boven te begrijpen, die zei: “Gods laatste eis aan de mens is liefdevol en oprecht.”

Onlangs werd bij een zuster waarmee ik samenwerkte hyperthyreoïdie geconstateerd. Geleidelijk aan ontwikkelde haar toestand zich zodanig, dat ze zes maaltijden per dag moest eten. Door de stress van de ziekte nam haar kracht geleidelijk af en leefde ze elke dag met depressie, zwakte en vermoeidheid. Haar lichaam kon simpelweg niet voldoen aan haar verlangen om haar plichten te vervullen en haar ziekte kwam in een steeds verder gevorderd stadium terecht. Ik kon niet begrijpen waarom dit gebeurde: deze zuster had haar familie verlaten en een goed betaalde baan met goede secundaire arbeidsvoorwaarden opgezegd, om zich te wijden aan de vervulling van haar plichten en ze was heel loyaal. Hoe was het mogelijk dat zij in ruil voor alles wat ze had gegeven, werd opgezadeld met de kwelling van deze ziekte? ... Ik toonde mijn gevoelens niet naar buiten toe, maar in mijn hart lag alles overhoop – steeds wanneer iemand deze kwestie ter sprake bracht, verloor ik mijn kalmte.

Niet lang daarna scheidden de wegen van mijn zuster en mij zich, maar ik ben haar nooit vergeten. Op een dag vroeg ik mijn leider hoe het met mijn zuster ging. De leider zei: “In het begin had ze een erg negatieve gesteldheid en weigerde ze het werk van God te herkennen. Later veranderde ze bewust haar gesteldheid en zocht ze naar Gods bedoeling in de kwelling van haar ziekte. Door Gods woorden begon ze zichzelf te kennen en te beseffen dat ze geen waar geloof had gehad. In haar geloof was er nog steeds een aspect van ‘voor wat hoort wat’, nog steeds een verlangen om zegeningen te verkrijgen door haar geloof in God. Ze ontdekte ook nog veel andere aspecten van opstand in zichzelf. Toen ze deze dingen over zichzelf eenmaal had beseft, verbeterde haar gezondheidstoestand dramatisch. Ze herstelt dag aan dag, ze is terug op drie maaltijden per dag en haar toestand is nu veel beter. Ze kan zelfs de broeders en zusters van haar gastgezin helpen om hun gesteldheid aan te passen. ...” Ik was echt geschokt toen ik dit goede nieuws hoorde. Ik had gedacht dat de kwelling van haar ziekte de vastberadenheid van mijn zuster aan het wankelen zou brengen en haar veel leed zou berokkenen. Ik geloofde dat, geteisterd door de ziekte, haar aanwezigheid op de weg vooruit steeds vager zou worden. Ik vermoedde zelfs dat ze misschien niet meer verder zou kunnen. Vandaag, geconfronteerd met de realiteit van haar situatie, viel m'n mond open van verbazing. Ze had niet alleen het geloof niet verloren, maar gelouterd door haar ziekte was ze daadwerkelijk Gods werk gaan begrijpen en had ze haar innerlijke verdorvenheid herkend. Ze had van haar ervaring geleerd en haar leven gebeterd. Was deze ziekte geen manifestatie van Gods ware liefde en echte redding van de mens?

Later las ik de volgende passage uit een preek: “Ten vijfde, zegt God: ‘Als je altijd erg trouw bent geweest, met veel liefde voor mij, maar toch de kwelling ondergaat van ziekte, armoede en verlating door vrienden en familie, of enige andere tegenslagen in het leven verduurt, zullen je trouw aan mij en liefde voor mij dan nog in stand blijven? Deze vereiste is geen geringe beproeving voor de mensheid. […] Op welk fundament zijn iemands trouw aan en liefde voor God gebouwd? Hoe kan worden bewezen dat iemand werkelijk trouw is aan God? Hoe kan worden aangetoond dat iemand werkelijk liefde voor God heeft? Die dingen moeten worden bewezen door beproevingen en louteringen. […] Wanneer je dit soort beproeving tegenkomt, is Gods eerste doel om jou bloot te stellen om te zien of je trouw en liefde al of niet echt zijn. Zijn tweede doel is om jou te zuiveren, omdat er onzuiverheden in je trouw en je liefde bestaan. Als jij je bewust bent van deze onzuiverheden, die aan het licht komen wanneer je een verscheidenheid aan beproevingen tegenkomt, zul je daarvan worden gezuiverd. Als mensen ware trouw aan en ware liefde voor God bezitten, dan zullen zij, wat hun ook overkomt en wat voor beproevingen ze ook zouden tegenkomen, niet struikelen, maar in plaats daarvan trouw en liefhebbend blijven ten aanzien van God, zonder te wankelen. Voor diegenen wier trouw en liefde onzuiverheden bevatten en een verlangen om er iets voor terug te krijgen, zal het niet eenvoudig zijn standvastig te blijven als hun beproevingen overkomen, en zij lopen het risico om te vallen. Zulke mensen zullen toch zeker eenvoudig worden ontmaskerd?” (‘Alleen door aan Gods laatste vereisten te voldoen, kan men worden gered’ in ‘Preken en communicatie II’). Pas toen ik dit gedeelte van de communicatie las, besefte ik dat ik Gods werk altijd beoordeeld heb naar de maatstaven van mijn vleselijk denkpatroon. Ik geloofde ten onrechte dat Gods liefde bestaat uit overvloedige geschenken van genade en de zekerheid van vleselijke vreugde en vrede. Nooit dacht ik dat lijden een vorm van Gods zegen is. Pas toen ik hoorde over de ervaring van mijn zuster, besefte ik dat de loutering van het lijden een ware manifestatie van Gods liefde is. God schept bepaalde situaties en laat Zijn volk tegenspoed ervaren − hetzij door fysieke kwalen, financiële problemen of andere moeilijkheden − niet uit slechte wil maar uit Zijn liefdevolle vriendelijkheid. Om de verdorvenheid en de tekortkomingen van de mens aan te pakken, schept God allerlei soorten situaties om hem te beproeven en te louteren. Hij werkt door middel van dit lijden om de mens te zuiveren, te veranderen en hem leven te geven. Hoewel het menselijk vlees zware ontberingen moet ondergaan in het proces van loutering, ontberingen die als tegenspoed of slechte dingen kunnen worden gezien, onthult dit vele onzuiverheden, verkeerde bedoelingen en gezichtspunten, buitensporige verlangens en onjuiste na te jagen doelen die de mens in zijn geloof in God heeft, zodat hij zichzelf kan kennen en een steeds meer normale relatie met Hem kan krijgen, zodat hij langzaamaan liefde voor God in zijn hart kan gaan ontwikkelen. Dit soort voordelen wordt niet verkregen door een gemakkelijk leven. Wanneer de mens zich de lessen eigen maakt die verkregen zijn door de kwellingen van zijn beproevingen en terugkijkt op de weg die hij heeft bewandeld, begrijpt hij ten slotte dat Gods oordelen en tuchtiging, Zijn slagen en discipline allen doortrokken waren van Zijn oneindige liefde. Gods liefde is niet alleen voedend en mededogend. Het gaat niet alleen om het geven van materiële voordelen, maar ook om ingrijpende loutering, slagen en discipline.

Lieve God, dank u dat u werkt door alle aspecten van mijn omgeving om mijn absurde en misleide manier van denken te corrigeren en mij in staat stelt om te zien dat, zelfs als uw liefde niet overeenstemt met onze opvattingen, haar manifestatie er altijd op gericht is om ons te verbeteren en te redden. Uw daden van liefde zijn altijd doordrongen van het ernstige zwoegen van uw hart en uw onuitsprekelijke wijsheid. Ik besefte ook dat ik voorheen geen enkel begrip had van u en niet begreep dat uw liefde vaak verborgen is in situaties. Lieve God, omwille van de liefde voor de mensheid, bied ik u lof en dank! Verder hoop ik dat ook ik op een dag dit soort liefde zal ontvangen. Als deze liefde mij wordt geschonken, beloof ik elke mate van lijden te accepteren, zodat ik uw liefde mag ervaren en ervan mag getuigen.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

De rijkdommen van het leven

Door Wang Jun, provincie Shandong De jaren die volgden op het moment dat mijn vrouw en ik het werk van Almachtige God in de laatste dagen,...

Geef een reactie