Ik zag mijn ware gestalte helder

26 augustus 2019

Door Ding Xiang, provincie Shandong

Op een vergadering van kerkleiders die ik eens bijwoonde, zei een pas gekozen kerkleider: “Ik heb niet genoeg gestalte. Ik vind dat ik niet geschikt ben om deze plicht te vervullen. Ik ervaar druk bij zoveel dingen, zelfs zo erg dat ik al vele dagen en nachten niet in slaap heb kunnen komen. …” In diezelfde tijd ervoer ik lasten bij het zoeken naar God, en daarom communiceerde ik naar haar: “Alle werk wordt uitgevoerd door God; de mens werkt gewoon een beetje mee. Als wij ons belast voelen, zullen wij zeker Gods almacht en wijsheid zien als wij vaker voor God komen en Hem vertrouwen. Het voelen van de last van ons werk is een goede zaak. Maar als de last een nood wordt, zal dat een hindernis worden en leiden tot negativiteit en zelfs misverstanden naar God toe.” Ik vond dat mijn communicaties, onder de leiding van God, bijzonder verhelderend waren. De zuster erkende ook dat zij in een situatie zat waarin God geen plaats had in haar hart en dat zij het eerder zelf deed dan te vertrouwen op God, en zij vond zo de weg om binnen te gaan. Ik was destijds heel gelukkig, omdat ik dacht dat ik het probleem van de zuster kon oplossen, dat ik de werkelijkheid van dit aspect van de waarheid bezat.

Twee maanden later kreeg ik van de kerk de opdracht om wat documenten samen te stellen. Toen ik net bij dat werk werd ingezet, begreep ik niet wat de relevante principes erachter waren, waardoor ik ongewild in een toestand van negativiteit en conflict raakte toen ik zag hoeveel documenten er moesten worden samengesteld: ik begreep nog niets, maar toch moest ik niet alleen deze plicht vervullen, maar kreeg ik zelfs de opdracht alle onvolkomenheden in de documenten te lokaliseren. Het vroeg te veel van mij! Ik voelde eenvoudigweg heel veel druk en kon de kalmte niet bewaren, en ik wist ook niet hoe op God te vertrouwen. Ik was zo gespannen dat ik drie opeenvolgende dagen en nachten niet kon slapen. Mijn situatie bracht mij erg in verwarring. Toen ik die nieuwe kerkleider had geholpen om haar probleem op te lossen, vond ik dat ik dit aspect van de waarheid volledig begreep. Maar hoe kwam het dat nu ik zelf tegen zo'n probleem aanliep, ik niet wist hoe om te gaan met een dergelijke ervaring? Ik kwam met al mijn verwarring en onzekerheid voor God.

Later zag ik Gods woorden in ‘Werk en intrede (2)’: “Wanneer de mens werkt en spreekt, of tijdens zijn gebed in zijn geestelijke meditaties, wordt hem een waarheid opeens duidelijk. Wat de mens ziet, is echter in werkelijkheid verlichting door de Heilige Geest (uiteraard hangt dit af van samenwerking van de mens) en niet de ware gestalte van de mens zelf. Na een periode van ervaring waarin de mens enige moeilijkheden en beproevingen tegenkomt, komt de ware gestalte van de mens onder dergelijke omstandigheden aan het licht. […] Pas na meerdere ervaringscyclussen zullen velen die in hun geest zijn opgewekt, beseffen dat er geen sprake was van hun eigen werkelijkheid in het verleden, maar van een plotselinge verlichting door de Heilige Geest en dat de mens het licht alleen maar had ontvangen. Wanneer de Heilige Geest de mens verlicht zodat hij de waarheid begrijpt, gebeurt dat vaak op een heldere en duidelijke manier, zonder dat er wordt uitgelegd hoe dingen zijn ontstaan of waar ze heen gaan. Dat wil zeggen dat Hij, in plaats van de moeilijkheden van de mens in deze openbaring op te nemen, de waarheid eerder rechtstreeks openbaart. Wanneer de mens moeilijkheden qua intrede tegenkomt, neemt hij daarbij de verlichting van de Heilige Geest op, wat vervolgens de feitelijke ervaring van de mens wordt(‘Het Woord verschijnt in het vlees’). Terwijl ik deze passage overdacht, begreep ik: De waarheid die ik verstond toen ik die zuster had geholpen om haar probleem op te lossen was gekomen van Gods verlichting. Het was vanwege mijn medewerking op dat moment dat ik de verlichting van de Heilige Geest ontving. Maar het was niet mijn ware gestalte en ook geen bewijs dat ik dat aspect van de waarheid had ontvangen. De Heilige Geest verlichtte me toen om de waarheid te verstaan, omdat het voor mijn werk noodzakelijk was, en door mijn medewerking hielp Hij me om de problemen en de moeilijkheden in mijn werk op te lossen. Maar voordat ik daadwerkelijke ervaring in dit verband had, was mijn gestalte nog maar zo klein. Dus als ik moeilijkheden ervaar in het binnengaan, kan de waarheid alleen maar door het toepassen van de verlichting van de Heilige Geest mijn leven worden.

Onder de verlichting en leiding van Gods woord kalmeerde ik mijn hart om naar God op te kijken en op Hem te vertrouwen. Door zorgvuldige vergelijking en overweging van de principes betreffende het samenstellen van documenten, ontving ik zonder het te weten Gods verlichting en leiding, zodat ik geleidelijk aan de problemen in de documenten kon doorgronden, meer helderheid in mijn denken ontving tijdens het wijzigen van de documenten. Ik slaagde er ook in om geleidelijk aan uit mijn negativiteit en onbegrip te stappen.

Dank aan God. Door deze ervaring kon ik mijn ware gestalte helder zien, zodat ik de afwijkingen in mijn denken kon bijstellen. Het deed mij beseffen dat mijn begrip van de waarheid die door de Heilige Geest werd verlicht niet betekende dat ik de werkelijkheid van dit aspect van de waarheid bezat. Van nu af aan ben ik meer bereid om de verlichting van de Heilige Geest echt in de praktijk te brengen en binnen te gaan, zodat deze waarheden echt de werkelijkheid van mijn leven kunnen worden.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Veranderd door mijn plicht

Door Jiang Ling, Spanje Vorig jaar werd ik tot teamleider gekozen, verantwoordelijk voor het grafisch ontwerp. Omdat ik niet precies de...

De ketenen van roem en winst

Door Jieli, Spanje Almachtige God zegt: “Dus Satan gebruikt roem en winst om de gedachten van de mens te beheersen, totdat mensen alleen...

Geef een reactie