Wat hebben geld en status me ooit opgeleverd?

13 maart 2023

Door Nina, Ivoorkust

Ik werd geboren in een ontwricht gezin. Toen mijn moeder zwanger van mij was, ging mijn vader ervandoor met een andere vrouw. Mijn moeder had het zwaar met zes kinderen om voor te zorgen en ik hoorde haar bijna elke nacht huilen. Doordat ik haar zo verbitterd zag huilen kreeg ik een negatief beeld van het huwelijk en relaties. Ik zei bij mezelf: je kunt iemand nooit helemaal vertrouwen. Vertrouw nooit iemand. Het enige waar je in het leven op kunt rekenen ben je zelf en het geld dat je met je eigen handen verdient. Vanaf dat moment begon ik na te denken over hoe ik geld kon verdienen. Als op de middelbare school iedereen genoot van de vakantie verkochten mijn moeder en ik eten in een kraam langs de weg. Maar in die tijd verdienden we net genoeg voor onze basisbehoeften. In mijn tweede jaar moest ik stoppen met school omdat ik het schoolgeld niet kon betalen. Daarna ging ik door met de kraam. Ik stond elke morgen om vier of vijf uur op om voedsel te bereiden en ging rond zes uur naar de kraam. Na drie jaar had ik genoeg gespaard om in de grote stad te gaan werken. Elke dag stond ik vroeg op en werkte hard, maar ik verdiende niet veel en was niet tevreden. Daarom gebruikte ik het geld dat ik jarenlang had gespaard om met hulp van mijn vriend een kleine winkel te beginnen. Twee jaar later hadden we wat geld verdiend en hadden we kinderen. Net toen we zouden trouwen beroofde mijn vriend me van alles. Hij nam al het geld, ging ervandoor en ging samenwonen met een andere vrouw. Zij kregen ook een kind. Al mijn zuurverdiende geld was weg en ik voelde me terneergeslagen en ellendig. Nu ik hetzelfde had meegemaakt als mijn moeder vond ik dat mannen onbetrouwbaar waren en dat ik genoeg geld moest verdienen om mijn kinderen groot te brengen. Maar ik stond onder zware druk, had niet de energie om mijn winkel te drijven en was ziek. Ik wilde niet meer in die stad blijven. Toen de vader van mijn vriend er later achter kwam, betaalde hij mijn visumaanvraag voor het VK. Vier jaar later kreeg ik mijn verblijfsvergunning en ging ik naar de universiteit. Om geld te verdienen koos ik de studie bedrijfskunde. In 2011 kreeg ik een studiebeurs en met het geld begon ik in de stad een winkel in Afrikaans voedsel.

Omdat de winkel klein was, nam ik aanvankelijk maar één persoon in dienst. Ik stond elke morgen om vijf uur op om in de winkel te werken en ging naar school als ik klaar was. Na de colleges haastte ik me terug om schoon te maken, goederen te bezorgen en de boekhouding te doen. Tegelijkertijd zaken doen, aan de universiteit studeren en kinderen grootbrengen moet erg zwaar zijn geweest. Maar toen ik van iedereen complimenten kreeg en hun bewonderende en jaloerse ogen zag, voelde ik me heel tevreden. In die tijd gingen de zaken goed en ik verdiende meer geld dan ik had gedacht, maar het leek me niet genoeg. Ik vond dat ik rijk genoeg moest zijn om de bank te kopen, zodat anderen me zouden prijzen en benijden. Dat was wat ik eigenlijk wilde. Om meer eer en lof te krijgen, te bewijzen dat ik sterk was en om meer geld te verdienen om mijn kinderen groot te brengen en in luxe te leven breidde ik de winkel uit. Drie jaar later was mijn winkeltje een grote winkel geworden die voedsel uit verschillende Afrikaanse landen verkocht. Ik werd ook erkend als de enige Afrikaanse ondernemer in de stad. Leraren aan middelbare en hogere scholen vroegen me om te komen spreken over mijn ambities en succes om jonge immigranten in het VK te inspireren en ze gaven me een trofee. Als ik toespraken ging geven met de trofee herkende iedereen me. Het voelde alsof het al dat harde werken en lijden door de jaren heen waard was en ik mijn levensdoelen had bereikt. Maar ik hield niet op met geld verdienen, want als je sociale status hebt, is het makkelijker om dingen te doen en geld te verdienen en mijn verlangen naar aanzien nam ook toe. Maar inmiddels voelde ik me al lichamelijk niet goed. Ik kon maar even staan voor ik moest gaan zitten. De dokter zei dat ik reuma, fibromyalgie en ischias had, wat betekende dat mijn hele ruggengraat pijn deed. De dokter zei dat ik tijd nodig had om te herstellen en dat ik niet meer kon werken, maar ik nam mijn ziekte niet serieus. Ik dacht dat ik na wat oefenen beter zou worden. Bovendien gingen de zaken in de winkel zo goed dat ik het niet wilde loslaten, dus ik ging door met mijn bedrijf.

Begin 2014 was mijn toestand verslechterd en deed mijn hele lichaam pijn. Het voelde alsof mijn hele lichaam in brand stond. Mijn benen waren meestal opgezwollen, mijn heup voelde alsof hij was gebroken en mijn ruggengraat was zacht. Ik moest een korset dragen om hem recht te houden. Toen ik voor controle naar de dokter ging, zei hij dat ik al reuma had, maar doordat ik in de slagerij vaak in de vrieskast ging, had de kou mijn botten bereikt en liep ik kans om elk moment verlamd te raken. Ik was doodsbang, maar het was te laat. Later kon ik me eigenlijk niet meer bewegen, dus moest ik de winkel wel sluiten. Onverwacht begonnen andere mensen in de stad me na te doen en openden hun eigen winkels. Ik was jaloers en ook heel verdrietig over mijn toestand. Waarom was ik zo ernstig ziek? De pijn ging maar door, 24 uur per dag, en ik kon geen dag rustig slapen. Het was alsof er een brand woedde in mijn hart en de fysieke en geestelijke kwelling was zeer pijnlijk. In die tijd begon ik echt over dingen na te denken. Het geld dat ik verdiende, kon mijn ziekte niet genezen, dus wat had het voor nut? In die tijd voelde ik me kwetsbaar en hulpeloos. Ik zat in over mijn kinderen, want ik was hun enige familie. Ik wilde niet meer aan geld en aanzien denken. Ik wilde alleen een eind maken aan de pijn en mijn kinderen in vrede grootbrengen. Ik lag meer dan een jaar in bed en vroeg me af: waarom lijden mensen zoveel? Waarom worden we ziek? In mijn ellende en wanhoop riep ik de Heer aan om me te helpen om te ontkomen aan mijn pijn.

In mei 2019 wilde ik na tien dagen vasten en gebed naar een gezang luisteren. Ik zocht online en vond de website van De Kerk van Almachtige God. Nadat ik enkele films had bekeken, maakte Waar is mijn thuis diepe indruk op me. Het leven van het kleine meisje was een afspiegeling van mijn jeugd en de ervaring van haar moeder was precies zoals de mijne. Mijn hart ging de hele nacht tekeer en de volgende dag belde ik De Kerk van Almachtige God. Toen ik de woorden van Almachtige God las, wist ik zeker dat Hij de teruggekeerde Heer Jezus was. Ik aanvaarde met plezier het werk van Almachtige God en begon online bijeenkomsten bij te wonen. Ik hoorde een keer een gezang dat me erg ontroerde. “XXX” (Volg het Lam en zing een nieuw lied, Wanneer ik niet door God gered zou zijn). Dit lied verklaarde mijn leven heel goed. Vroeger wilde ik altijd met eigen handen een gelukkig leven opbouwen en ik geloofde dat ik op eigen kracht mijn jeugddromen en al mijn wensen kon vervullen. Maar uiteindelijk werd ik diep gekwetst, kreeg ik geen steun en leefde ik in ellende. Het was God die me voor Zich bracht, mijn pijn verzachtte, me van de duisternis van de wereld redde, me Zijn woorden liet lezen en me de kans gaf om het oordeel en de reiniging te aanvaarden. Dank God voor Zijn redding. Op dat moment kon ik niet wachten om meer van de woorden van Almachtige God te lezen, want ik besefte dat de antwoorden op veel vragen in het woord van Almachtige God te vinden waren.

Later las ik een passage uit Gods woord. “Waar komt het lijden vandaan van geboorte, van dood, ziekte en ouderdom, waar mensen levenslang last van hebben? Waardoor zijn mensen dit lijden gaan krijgen? De mensen hadden dit niet toen ze net waren geschapen, wel? Waar is dat lijden dan vandaan gekomen? Dit lijden is ontstaan nadat de mensen door Satan waren verleid en vervolgens werden ze door Satan verdorven en werden ze gedegenereerd. De pijn van het vlees van de mens, de kwellingen en de leegte ervan en de extreme ellende van de wereld van de mens ontstonden pas toen Satan de mens verdorven had gemaakt. Nadat de mens door Satan was verdorven, begon hij hen te kwellen. Daardoor raakten ze nog meer verloederd. De ziekten van de mensen werden heviger en hun lijden werd steeds ernstiger. De mensen voelden in toenemende mate de leegte en de tragedie van de wereld van de mens en eveneens hun onvermogen om daarin voort te bestaan, en het leven in die wereld werd hoe langer hoe meer een hopeloze zaak. Dit lijden werd dus over de mens gebracht door Satan, en is pas ontstaan na de degeneratie van de mens die volgde op hun verdorvenheid die door Satan was teweeggebracht(Het Woord, Deel III, De gesprekken van Christus van de laatste dagen, Wat het betekent dat God het lijden van de wereld ervaart). Uit Gods woord begreep ik dat God de wereld heeft geschapen zonder ziekte, pijn en dood. Nadat Satan de mensen verleidde om God te verraden en zich af te keren van God, begonnen de mensen ontaard en verdorven te worden, en kwamen ziekte en dood over de mensheid. Daarna werd het leven steeds ellendiger. Gedurende deze zes jaar was ik ziek en wilde ik zelfs zelfmoord plegen. Mijn leven was zinloos en vol pijn. Maar nu begreep ik de bron van mijn pijn: ik was verdorven door Satan, keerde me af van God en leefde alleen voor aanzien en rijkdom. Onder Satans heerschappij kon ik slechts altijd meer pijn voelen en zou mijn leven zinloos zijn. Hoe meer ik Gods woorden las, hoe opgewekter mijn hart werd en Gods woord voedde mijn verdorde ziel. Het was alsof ik was ontwaakt uit een slaap vol nachtmerries.

Later las ik meer van de woorden van Almachtige God. “‘Alles draait om geld’ is een filosofie van Satan. Die is gangbaar onder de hele mensheid, in elke menselijke samenleving; jullie zouden kunnen zeggen dat dit een trend is. Dit is omdat het in het hart van ieder individu is ingeprent die dit gezegde aanvankelijk niet accepteerde, maar er vervolgens zijn stilzwijgende goedkeuring aan gaf toen hij in contact kwam met het echte leven, en het gevoel begon te krijgen dat deze woorden in feite waar waren. Is dit geen proces van Satan waarmee hij de mens verderft? Misschien begrijpen mensen dit gezegde niet allemaal in dezelfde mate, maar iedereen heeft in meer of mindere mate een idee en een erkenning van dit gezegde, op basis van dingen die om hem of haar heen zijn gebeurd en op basis van hun eigen persoonlijke ervaring. Is dat niet zo? Ongeacht hoeveel ervaring iemand met dit gezegde heeft, wat is het negatieve effect dat het op iemands hart kan hebben? Er wordt iets geopenbaard door de gezindheid van de mensen in de wereld, waaronder ieder van jullie. Wat is dat? Het is de verering van geld. Is het moeilijk dit uit iemands hart te verwijderen? Het is heel moeilijk! Het lijkt erop dat Satan de mens inderdaad diep heeft verdorven! Satan maakt gebruik van geld om mensen te verleiden, en verderft hen tot het aanbidden van geld en het vereren van materiële zaken. En hoe komt deze verering van geld bij mensen tot uiting? Hebben jullie het gevoel dat jullie in de wereld niet verder zouden kunnen leven zonder geld, en dat leven zonder geld zelfs voor één dag onmogelijk zou zijn? De status van mensen is gebaseerd op de hoeveelheid geld ze hebben, evenals het respect dat ze afdwingen. De ruggen van de armen zijn gebogen in schaamte terwijl de rijken genieten van hun hoge status. Ze staan allen trots rechtop, spreken luid en leven op arrogante wijze. Waar leidt dit gezegde en deze trend bij mensen toe? Zien veel mensen geld verdienen niet als iets waar ze alles voor over hebben? Verliezen veel mensen niet hun waardigheid en integriteit in hun streven naar meer geld? Verspelen veel mensen niet de kans hun plicht te vervullen en God te volgen, omwille van geld? Is het verliezen van de kans om de waarheid te verwerven en gered te worden niet het grootste verlies voor mensen? Is het niet sinister van Satan om deze methode en dit gezegde te gebruiken om de mens in zo’n mate te verderven? Is dit geen kwaadaardige valstrik? Als je een ontwikkeling doormaakt van het bezwaar maken tegen dit populair gezegde tot het uiteindelijk als waarheid accepteren van het gezegde, komt je hart volledig in de greep van Satan en ga je daarom onwillekeurig volgens het gezegde leven. In welke mate heeft dit gezegde invloed op je? Het kan zijn dat je de ware weg kent en dat je de waarheid kent, maar niet de kracht hebt om ze na te streven. Het kan zijn dat je duidelijk weet dat de woorden van God de waarheid zijn, maar dat je niet bereid bent de prijs te betalen of te lijden om de waarheid te verkrijgen. In plaats daarvan offer je liever je eigen toekomst en lot op om je tot het bittere einde tegen God te verzetten. Wat God ook zegt, wat God ook doet, hoe zeer je ook begrijpt hoe diep en groot Gods liefde voor jou is, je zou er koppig op aandringen je eigen pad te volgen en de prijs betalen voor dit gezegde. Dat wil zeggen dat dit gezegde je gedachten al heeft misleid en onder controle heeft, het heeft je gedrag al bepaald en je hebt liever dat dit gezegde je lot bepaalt dan je streven naar rijkdom aan de kant te zetten. Dat mensen zo kunnen handelen, dat ze beheerst en gemanipuleerd kunnen worden door de woorden van Satan – betekent dit niet dat ze door Satan in de luren zijn gelegd en zijn verdorven? Hebben de filosofie en denkwijze van Satan, en de gezindheid van Satan, geen wortel geschoten in je hart? Wanneer je blindelings rijkdom nastreeft, en het streven naar de waarheid opgeeft, heeft Satan dan zijn doel niet bereikt: jou misleiden? Dit is volledig het geval(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke V). Pas nadat ik Gods woorden had gelezen begreep ik dat dingen als “Geld is niet alles, maar zonder geld kun je niets doen” en “Geld houdt de wereld draaiende” waar ik altijd in had geloof, in feite satanische denkbeelden waren. Ze waren in mijn hart geworteld en beheersten mijn gedachten, zodat ik aan niets kon denken wat belangijker was dan geld. Ik zag het als mijn enige bestaandsreden en dacht dat het me geluk en eer zou brengen. Daarom joeg ik wanhopig achter geld aan. Om meer geld te krijgen, benijd en bewonderd te worden en een goed leven te hebben werkte ik hard zonder rekening te houden met mijn lichaam tot ik bijna verlamd raakte en stierf. Dit werd veroorzaakt doordat ik Satans denkbeelden accepteerde en erdoor werd beheerst. Hoewel ik wist dat God bestond, had ik niet de kracht om God te volgen en de ware weg van het leven te bewandelen doordat ik werd beheerst door Satans woorden en denkbeelden. Ze verwijderden mijn hart ver van God en lieten me alleen leven om het vlees te bevredigen. Dankzij de leiding van Gods woorden besefte ik dat ik de verkeerde kant op ging.

Later las ik nog een passage uit Gods woord en vond een uitweg uit mijn pijn. Gods woorden zeggen: “Omdat mensen Gods orkestraties en Gods soevereiniteit niet inzien, confronteren ze het lot altijd uitdagend en met een opstandige houding en willen ze altijd Gods gezag en soevereiniteit en de dingen die het lot voor hen in petto heeft, van zich afschudden, tevergeefs hopend hun huidige omstandigheden en hun lot te veranderen. Maar ze kunnen nooit slagen en worden telkens weer gehinderd. Deze strijd, die zich diep in iemands ziel afspeelt, brengt diepe pijn teweeg, een soort pijn dat in iemands botten wordt gegrift terwijl men zijn leven verspilt. Wat is de oorzaak van deze pijn? Is het vanwege Gods soevereiniteit, of omdat iemand ongelukkig is geboren? Kennelijk is dat allebei niet waar. Uiteindelijk komt dit door de wegen die mensen bewandelen, de wegen die ze kiezen voor het beleven van hun leven. […] Er is een buitengewoon eenvoudige manier waarop iemand zich uit deze gesteldheid kan bevrijden, en die houdt in: afscheid nemen van zijn vroegere manier van leven en van zijn eerdere doelen in het leven; samenvatten en analyseren van zijn vorige levensstijl, levensvisie, bezigheden, verlangens en idealen en ze daarna vergelijken met Gods wil en eisen voor de mens, en nagaan of één daarvan in overeenstemming is met Gods wil en eisen, en of één daarvan de juiste waarden van het leven oplevert, iemand tot een groter begrip brengt van de waarheid en het voor iemand mogelijk maakt om te leven met menselijkheid en met de gelijkenis van een menselijk wezen. Als je de verschillende levensdoelen die mensen nastreven en hun talloze manieren van leven herhaaldelijk onderzoekt en zorgvuldig ontleedt, zul je merken dat geen daarvan overeenkomt met de oorspronkelijke intentie van de Schepper waarmee Hij de mensheid schiep. Ze trekken allemaal de mensen weg van de soevereiniteit en zorg van de Schepper; het zijn allemaal valkuilen die ervoor zorgen dat de mensheid verloedert en die hen naar de hel leiden. Nadat je dit hebt onderkend, is het jouw taak om je oude kijk op het leven opzij te zetten, ver van de verschillende valkuilen vandaan te blijven. Laat God de leiding nemen over je leven en regelingen treffen voor jou. Probeer je alleen maar te onderwerpen aan Gods orkestraties en leiding, leef zonder een eigen keus te hebben en word iemand die God aanbidt(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke III). Gods woord liet me inzien hoe ik me kon bevrijden van de overheersing van het geld door de doelen los te laten die ik voorheen had nagestreefd, niet langer door mijn eigen inspanning naar aanzien en rijkdom te streven en God te laten beslissen over mijn leven en Hem het te laten regelen. Ik moest me onderwerpen aan Gods orkestraties, praktiseren in overeenstemming met Gods vereisten en iemand worden die God vereert. Ik was God innig dankbaar. Dit was de eerste keer in mijn leven dat ik Gods leiding voor mij voelde. Het was alsof God direct tegen me sprak en me een beoefeningspad liet zien. Nadat ik in Almachtige God was gaan geloven wilde ik mijn plicht in de kerk vervullen, maar ik had in die tijd nog een online-winkel. Ik had veel geld geïnvesteerd, maar had geen winst gemaakt. Ik vreesde nog meer te verliezen en moest dus te allen tijde de bestellingen in de gaten houden en kreeg voortdurend berichten tijdens bijeenkomsten overdag, zodat mijn hart geen rust kreeg en ik nog steeds dacht aan investeren en meer geld verdienen. Overdag mijn online-winkel drijven was vermoeiend, dus soms moest ik tijdens avondbijeenkomsten door de pijn in mijn hele lichaam gaan liggen en medicijnen nemen om het te verdragen. Maar de medicijnen maakten me slaperig en ik viel in slaap tijdens de bijeenkomsten. Ik wilde oprecht God vereren en wilde niet meer mijn oude leven leiden. Daarom sloot ik de online-winkel. Later zei mijn vriendin dat ze een fysieke winkel wilde starten, en omdat ik bedrijfskunde studeerde, hielp ik haar gratis een plan ontwikkelen. Het beviel haar heel goed en ze zei dat ze met me wilde samenwerken. Ze wilde dat ik het inpakken deed en zij de verzending. Dan zouden we het geld gelijk verdelen. Het was verleidelijk. Ik vond het een mooie kans om meer geld te verdienen en ik kreeg meteen een heleboel ideeën. Toen ik die avond tot God bad om na te denken over mijn gesteldheid besefte ik dat ik opnieuw mijn zucht naar geld liet zien. Ik herinnerde me al die pijn die ik in het verleden had geleden. Ik besefte ook dat mijn geest sinds ik in Almachtige God geloofde niet langer pijn leed. Ik had rust en vastberadenheid genoten en mijn lichamelijke pijn was veel minder, zonder medicatie. Dat was Gods bescherming en redding voor mij. Het was God die me hielp te ontsnappen aan het leed van aanzien en rijkdom, maar nu wilde ik weer doorgaan met streven naar geld en aanzien. Liep ik niet opnieuw in Satans val? Ik wist dat ik deze baan van mijn vriendin moest weigeren, maar ik kon het nog steeds niet loslaten. Later las ik Gods woorden en vond ik een beoefeningspad. Gods woorden zeggen: “Mensen spenderen hun leven op jacht naar geld en roem; ze grijpen zich vast aan deze strohalmen en denken dat deze hun enige middelen van bestaan zijn, alsof ze door het hebben van deze zaken voort kunnen doorleven en zich van de dood kunnen bevrijden. Maar pas wanneer ze op het punt staan om te sterven, realiseren ze zich hoe ver deze dingen van hen af liggen, hoe zwak ze zijn als de dood hen aankijkt, hoe gemakkelijk ze verpulveren, hoe eenzaam en hulpeloos ze zijn, zonder een plek om naartoe te gaan. Ze beseffen dat het leven niet met geld of roem kan worden gekocht, dat het niet uitmaakt hoe rijk iemand ook mag zijn, hoe verheven hun positie ook is. Alle mensen zijn even arm en onbelangrijk als zij oog in oog staan met de dood. Ze realiseren zich dat geld geen leven kan kopen, dat roem de dood niet kan uitwissen, dat geld noch roem iemands leven met een enkele minuut, een enkele seconde kan verlengen. Hoe meer mensen zich op deze manier voelen, hoe meer ze hunkeren om te blijven leven; hoe meer mensen zich op deze manier voelen, hoe meer ze de nadering van de dood vrezen. Pas op dit punt realiseren ze zich echt dat hun leven niet van hen is, dat ze hun leven niet de baas zijn en dat ze geen zeggenschap hebben over of ze leven of sterven, dat dit alles buiten hun controle ligt(Het Woord, Deel II, Over het kennen van God, God Zelf, de unieke III). Ik begreep uit Gods woord dat mensen denken dat ze door geld hun leven kunnen verlengen en kunnen voorkomen dat ze sterven, en pas kort voor hun dood beseffen dat geld ze niet kan redden of ze het eeuwige leven geven en het ze niet kan helpen om hun gezondheid terug te krijgen. Is het in het aangezicht van de dood niet te laat om wakker te worden? Ik was net zo en joeg blindelings achter geld aan zonder aan mijn lichaam te denken. De dokter zei dat ik rust moest nemen en herstellen, maar ik vreesde dat ik niet genoeg geld zou verdienen als ik thuisbleef. Ik dacht dat ik mijn eigen lot kon bepalen, maar in het aangezicht van de dood besefte ik dat ik niets onder controle had. Nu had ik dankzij Gods redding het geluk om Gods woorden te horen. Ik begreep dat God soevereiniteit heeft over het lot van mensen en dat ik Gods regelingen moest gehoorzamen en niet langer alleen tegen het lot moest vechten. Als ik ervoor koos om geld te verdienen, zou ik me weer ellendig voelen. Dan zou ik mezelf afbeulen voor geld en zou Satan me blijven beheersen en kwellen. Toen besefte ik dat dit Satans verleiding voor mij was. Een vriendin kwam bij me met een zakelijk idee. Zij investeerde en was bereid de opbrengsten gelijk te verdelen. Het aanbod was heel verleidelijk. Satan gebruikte dit om me opnieuw in de val van geld en aanzien te lokken, en ik was zo dwaas om terug te willen naar mijn oude leven van kwelling en ellende. Trapte ik zo niet in Satans list? Ik bad tot God en zei dat ik wilde afzien van aanzien en rijkdom en in plaats daarvan mijn best wilde doen. Nadat ik had gebeden voelde ik me heel ontspannen. Het was alsof ik was bevrijd van een zware last. Om uit de maalstroom van aanzien en rijkdom te blijven bad ik drie dagen elke dag intenser. Ik raapte de moed bijeen om te weigeren om met mijn vriendin te werken, maar ze probeerde me over te halen: “Je leeft nu van de bijstand. Dit is niet genoeg voor je. Dit is niet de Nina die ik ken.” Ik zei: “Het klopt dat ik niet de Nina ben die ik was. Ik heb Gods werk van de laatste dagen aanvaard en begrijp nu enige waarheid. Het was God die me verloste van mijn pijn. Het ziekenhuis zei dat mijn ziekte ongeneeslijk was en ze gaven me op. Zelfs tranquilizers verlichtten de pijn niet. Maar toen ik Gods woorden, las nam de pijn onbewust af. Als ik Gods huis zou verlaten en zou terugkomen naar de wereld, zou ik nog steeds in pijn leven. Ik wil niet langer zo leven.” Ik zei ook tegen haar: “Zoek maar iemand anders als partner. Als je hulp nodig hebt, kan ik je wel advies geven.” Later kwam ze meerdere keren bij me tot ze inzag dat ik me niet liet overhalen.

Nu doe ik mijn plicht in de kerk en ik ervaar een gevoel van vrijheid en rust. Mijn lichamelijke pijn is nu 60 tot 70 procent minder en ik kan weer lopen en koken. Maar bovenal kan ik mijn plicht doen in de kerk. Ik ben God dankbaar dat ik dankzij Hem niet langer word beheerst door geld en Hij me een andere richting in mijn leven heeft gegeven. Ik begrijp nu dat Gods soevereiniteit kennen, God vereren en praktiseren volgens Gods woorden en vereisten het meest zinvolle en waardevolle in het leven is. Hoewel mijn ziekte me veel pijn heeft bezorgd, is het ook een zegen voor me. Het geeft me de kans om terug te keren naar God en Gods redding te verdienen, en dat is iets wat voor geen geld te koop is. Dank Almachtige God.

Rampen zoals oorlogen en pandemieën komen vaak voor over de hele wereld. Hoe kunnen we de terugkeer van de Heer verwelkomen en Gods bescherming krijgen tijdens rampen? Neem deel aan onze gebedsbijeenkomst om de weg te vinden.

Gerelateerde inhoud

Ik ben herenigd met de Heer

 Door Lilan, Zuid-Korea Almachtige God zegt: “Christus van de laatste dagen brengt het leven en brengt de blijvende en eeuwige weg van de...

Het licht van het oordeel

Door Enhui, Maleisië “God kijkt naar alle landen en beveelt alle dingen, en aanschouwt alle woorden en daden van de mens. Zijn management...

Geef een reactie