We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.
Een christen toont eerlijk gedrag en ontvangt Gods zegenEen christen toont eerlijk gedrag en ontvangt Gods zegen Hoe je bedrieglijkheid kunt overwinnen en een eerlijk mens kunt worden die God vreugde brengtHoe je bedrieglijkheid kunt overwinnen en een eerlijk mens kunt worden die God vreugde brengt De inwendige Heilige Geest,  en de vermenging van twee geestenDe inwendige Heilige Geest, en de vermenging van twee geesten De absurditeit ontleed dat ‘een mens die naar Gods evenbeeld leeft, God kan worden’De absurditeit ontleed dat ‘een mens die naar Gods evenbeeld leeft, God kan worden’ De misvatting over de ‘Godmenstheorie’ onthuldDe misvatting over de ‘Godmenstheorie’ onthuld Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 1 - Hoe gaan wij om met Bliksem uit het oosten op een wijze die aansluit bij de wil van de Heer? (Dutch subtitles)Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 1 - Hoe gaan wij om met Bliksem uit het oosten op een wijze die aansluit bij de wil van de Heer? (Dutch subtitles) Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 2 - Aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus en de opname tot voor God (Dutch subtitles)Gospel film ‘Meng je niet in mijn zaken’ Clip 2 - Aanvaarding van het evangelie van de wederkomst van de Heer Jezus en de opname tot voor God (Dutch subtitles) Hoe gebruikt God Satan om Zijn werk te doen?Hoe gebruikt God Satan om Zijn werk te doen? Waarom trotseert de mensheid God?Waarom trotseert de mensheid God? Bliksem uit het oosten doet de religieuze wereld op zijn grondvesten schuddenBliksem uit het oosten doet de religieuze wereld op zijn grondvesten schudden 'Geloof in God' clip 1 - Staat gehoorzaamheid aan de machthebbers gelijk aan gehoorzaamheid aan God?'Geloof in God' clip 1 - Staat gehoorzaamheid aan de machthebbers gelijk aan gehoorzaamheid aan God? Is de weg die door de CCP en religieuze kringen wordt afgewezen niet de ware?Is de weg die door de CCP en religieuze kringen wordt afgewezen niet de ware? 'Geloof in God' clip 3 - Wat betekenen Gods werk en verschijning voor de religieuze gemeenschap?'Geloof in God' clip 3 - Wat betekenen Gods werk en verschijning voor de religieuze gemeenschap? 'Geloof in God' clip 5 - Is nauwkeurig werken voor de Heer de realiteit van het geloof in de Heer?'Geloof in God' clip 5 - Is nauwkeurig werken voor de Heer de realiteit van het geloof in de Heer? Christelijke film 'Geloof in God' clip 6 - Wat betekent het ware geloof in God?Christelijke film 'Geloof in God' clip 6 - Wat betekent het ware geloof in God? Zijn de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld werkelijk aangesteld door de Heer?Zijn de dominees en ouderlingen van de religieuze wereld werkelijk aangesteld door de Heer? Is gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen hetzelfde als gehoorzaamheid aan God?Is gehoorzaamheid aan dominees en ouderlingen hetzelfde als gehoorzaamheid aan God? Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen?Wat is de belangrijkste beoefening om de komst van de Heer te verwelkomen? Gehoorzaamheid aan het heersende regime is niet hetzelfde als gehoorzaamheid aan GodGehoorzaamheid aan het heersende regime is niet hetzelfde als gehoorzaamheid aan God De prachtige weerlegging door een christen van de opvattingen van een Drie-Zelf-domineeDe prachtige weerlegging door een christen van de opvattingen van een Drie-Zelf-dominee Begrijpt u Paulus werkelijk?Begrijpt u Paulus werkelijk? Het religieuze Babylon is gedoemd om ten onder te gaan door Gods toornHet religieuze Babylon is gedoemd om ten onder te gaan door Gods toorn De religieuze wereld is verworden tot de stad BabylonDe religieuze wereld is verworden tot de stad Babylon Werp de ketenen af en bestudeer de ware wegWerp de ketenen af en bestudeer de ware weg Het einde van hen die zich verzetten tegen de tweede komst van de HeerHet einde van hen die zich verzetten tegen de tweede komst van de Heer

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 1 - De religieuze wereld is verworden tot de stad Babylon

Filmclips   590  

Inleiding

Christelijke film ‘De stad zal omvergeworpen worden’ Clip 1 - De religieuze wereld is verworden tot de stad Babylon

De leiders van de religieuze wereld zijn afgedwaald van de weg van de Heer en volgen wereldlijke trends. Ook tarten en veroordelen ze samen met de gevestigde macht zonder scrupules Bliksem uit het oosten, en zijn ze reeds het pad van het verzet tegen God opgegaan. De religieuze wereld is verworden tot de stad Babylon. In de Bijbel staat: “Jezus​ ging de ​tempel​ binnen, hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: ‘Er staat geschreven: “Mijn huis moet een huis van ​gebed​ zijn,” maar jullie maken er een rovershol van!’” (Matteüs 21:12-13). “Gevallen, gevallen is Babylon, die grote stad! Ze is een woonplaats voor demonen geworden, ze biedt onderdak aan elke ​onreine geest, elke onreine vogel en elk ​onrein, afschuwelijk dier. Alle volken hebben door haar ontucht de ​wijn​ van haar wellust gedronken, de koningen op aarde hebben ontucht met haar gepleegd en de handelaars op aarde zijn van haar overvloedige weelde rijk geworden” (Openbaring 18 :2-3).

Bliksem uit het oosten, De Kerk van Almachtige God, werd gecreëerd vanwege de verschijning en het werk van Almachtige God, de tweede komst van de Heer Jezus, Christus van de laatste dagen. Ze bestaat uit allen die het werk in de laatste dagen van Almachtige God accepteren, en overwonnen en verlost zijn door Zijn woorden. Ze is geheel gesticht door Almachtige God Zelf en ze wordt geleid door Hem als Herder. Ze is absoluut niet door een persoon gecreëerd. Christus is de waarheid, de weg en het leven. Gods schapen horen Gods stem. Zolang je de woorden van Almachtige God leest, zul je zien dat God is verschenen.

Bijzondere verklaring: Deze videoproductie is uitgebracht als een niet-commercieel stuk door De Kerk van Almachtige God. De acteurs die in deze productie optreden, doen dat op niet-commerciële basis en zijn op generlei wijze betaald. Deze video mag niet op commerciële basis aan derden worden doorgegeven, maar we hopen dat iedereen hem zal delen en openlijk zal verspreiden. Vermeld de bron als u de video doorgeeft. Zonder toestemming van De Kerk van Almachtige God mag geen organisatie, maatschappelijke groep of individu de inhoud van deze video manipuleren of verdraaien.

Sommige bijbelteksten zijn ontleend aan de Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap. www.debijbel.nl

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen

Download de app kosteloos

Prachtige video’s helpen u Gods werk te begrijpen