992 Slechts met een veranderde gezindheid kun je God echt gehoorzamen

1 Wanneer het erom gaat de natuur van mensen te kennen, is het het allerbelangrijkste haar te kennen vanuit het perspectief van hun wereldbeeld, hun ideeën over het leven en hun waarden. Zo zijn bijvoorbeeld hun levensfilosofieën, de manier waarop ze dingen doen en hun stelregels vervuld van de vergiften van de grote rode draak, en ze zijn alle afkomstig van Satan. Wat dus door hun botten en bloed vloeit, zijn allemaal dingen van Satan. De mensheid is al diep verdorven door Satan. Satans vergif vloeit door het aderen van ieder mens, en het is goed zichtbaar dat de menselijke natuur is verdorven, slecht en reactionair, vervuld en doordrenkt van Satans filosofieën – in zijn geheel gaat het om een natuur die verraad pleegt aan God. Dit is de reden dat mensen zich tegen God verzetten en zich tegen God opstellen. Als je ernaar streeft je gezindheid te wijzigen, moet je eerst je natuur kennen.

2 Waarnaar verwijst een transformatie van gezindheid? Het gebeurt wanneer iemand die de waarheid liefheeft, terwijl hij Gods werk ervaart, het oordeel en de tuchtiging van Gods woorden aanvaardt en allerlei soorten lijden en loutering ondergaat. Een dergelijke persoon is vanbinnen gezuiverd van de satanische vergiften en komt geheel los van zijn verdorven gezindheden, zodat hij kan gehoorzamen aan Gods woord, en al Zijn orkestraties en regelingen; om nooit weer te rebelleren tegen Hem of Hem te weerstaan. Dit is een transformatie van gezindheid. Een transformatie in gezindheid betekent dat een persoon, omdat hij de waarheid liefheeft en kan aanvaarden, uiteindelijk zijn ongehoorzame natuur die tegen God gekant is, leert kennen; hij begrijpt dat de menselijke verdorvenheid te diep is en erkent de absurditeit en bedrieglijkheid van de mens. Hij erkent de armoede en de armzaligheid van de mens en begrijpt uiteindelijk de menselijke natuur en essentie. Als hij dit allemaal weet, kan hij zichzelf volledig verloochenen en verzaken, bij Gods woord leven, en in alles de waarheid beoefenen. Dit is iemand die God kent, dit is iemand van wie de gezindheid is getransformeerd.

Naar ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 991 Hoe je je natuur kunt analyseren

Volgende: 993 Het streven van Petrus was het meest in overeenkomst met Gods wil

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek