De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

990 Alleen wie de waarheid bezit kan een echt leven naleven

1 Wie heeft er van de hele mensheid, tijdens de geschiedenis van duizenden jaren, het leven verkregen in de wereld van vandaag die onder het domein van Satan valt? Niemand. Dit komt doordat alle mensen personen zijn die weerstand hebben geboden aan God. Alles waardoor ze hun leven hebben geleefd en waardoor ze hebben overleefd komt van Satan en hebben ze aangenomen van Satan, en staat lijnrecht tegenover het woord van God. Daarom zijn zij wezens die weerstand bieden aan God en die onder Gods vervloekingen lijden, en hebben zij geen leven dat het noemen waard is.

2 Als mensen een echt begrip hadden van Gods gezindheid en zij Zijn heiligheid en rechtvaardigheid oprecht konden verheerlijken, dan zouden zij waarlijk God kennen en de waarheid bezitten, en alleen dan zouden zij in het licht leven. Alleen als bij mensen hun kijk op de wereld en hun kijk op het leven verandert, zullen zij fundamenteel veranderen. Als iemand een levensdoel heeft en zich in overeenstemming met de waarheid gedraagt, als iemand zich absoluut aan God onderwerpt en leeft naar Gods woord, als iemand zich diep in zijn ziel vredig en verlicht voelt, als iemands hart vrij is van duisternis en als iemand volkomen vrij en onbelemmerd leeft in Gods bijzijn − pas dan leidt hij een waar menselijk leven en wordt hij een persoon die de waarheid bezit.

3 Overigens zijn alle waarheden die je bezit van Gods woord en van God Zelf afkomstig. De Heerser van het hele universum en alle dingen − God de Allerhoogste − keurt je goed, als een echt persoon die het ware menselijke leven leidt. Wat kan er betekenisvoller zijn dan zoiets? Zo is een persoon die de waarheid heeft. God alleen is de waarheid. God bestuurt de hemelen en aarde en alles daarbinnen, en oefent heerschappij uit over alles. Niet in God geloven en zich niet aan God onderwerpen betekent dat men niet in staat is om waarheid te verwerven. Als je in overeenstemming met Gods woord leeft, zul je helderheid van geest hebben, zul je je op je gemak voelen en zal er een onvergelijkelijke zoetheid in de diepten van je hart zijn; je zult dan werkelijk het leven verkregen hebben.

Naar ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De vastberadenheid die nodig is om de waarheid na te streven

Volgende:De mens is zo moeilijk te redden

Gerelateerde media

 • De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

  I De enige echte God, die eeuwig is, sprak Zijn woorden, schepping tot leven. Hij sprak en zo was het, Hij beval en zo stond het. Stof veranderde in m…

 • Het doel van Gods managementwerk

  I God heeft een 6000-jarig managementplan, verdeeld in drie fases, of drie tijdperken. Eerst het Tijdperk van de Wet, dan het Tijdperk van Genade, en…

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • De hemel is hier zo blauw

  I Er is hier een hemel, een hemel die zo anders is! Een prachtige geur doordringt 't land, en de lucht is schoon. Almachtige God werd vlees en leeft o…