We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

990 Alleen wie de waarheid bezit kan een echt leven naleven

1 Wie heeft er van de hele mensheid, tijdens de geschiedenis van duizenden jaren, het leven verkregen in de wereld van vandaag die onder het domein van Satan valt? Niemand. Dit komt doordat alle mensen personen zijn die weerstand hebben geboden aan God. Alles waardoor ze hun leven hebben geleefd en waardoor ze hebben overleefd komt van Satan en hebben ze aangenomen van Satan, en staat lijnrecht tegenover het woord van God. Daarom zijn zij wezens die weerstand bieden aan God en die onder Gods vervloekingen lijden, en hebben zij geen leven dat het noemen waard is.

2 Als mensen een echt begrip hadden van Gods gezindheid en zij Zijn heiligheid en rechtvaardigheid oprecht konden verheerlijken, dan zouden zij waarlijk God kennen en de waarheid bezitten, en alleen dan zouden zij in het licht leven. Alleen als bij mensen hun kijk op de wereld en hun kijk op het leven verandert, zullen zij fundamenteel veranderen. Als iemand een levensdoel heeft en zich in overeenstemming met de waarheid gedraagt, als iemand zich absoluut aan God onderwerpt en leeft naar Gods woord, als iemand zich diep in zijn ziel vredig en verlicht voelt, als iemands hart vrij is van duisternis en als iemand volkomen vrij en onbelemmerd leeft in Gods bijzijn − pas dan leidt hij een waar menselijk leven en wordt hij een persoon die de waarheid bezit.

3 Overigens zijn alle waarheden die je bezit van Gods woord en van God Zelf afkomstig. De Heerser van het hele universum en alle dingen − God de Allerhoogste − keurt je goed, als een echt persoon die het ware menselijke leven leidt. Wat kan er betekenisvoller zijn dan zoiets? Zo is een persoon die de waarheid heeft. God alleen is de waarheid. God bestuurt de hemelen en aarde en alles daarbinnen, en oefent heerschappij uit over alles. Niet in God geloven en zich niet aan God onderwerpen betekent dat men niet in staat is om waarheid te verwerven. Als je in overeenstemming met Gods woord leeft, zul je helderheid van geest hebben, zul je je op je gemak voelen en zal er een onvergelijkelijke zoetheid in de diepten van je hart zijn; je zult dan werkelijk het leven verkregen hebben.

Naar ‘Hoe de natuur van de mens te leren kennen’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:De vastberadenheid die nodig is om de waarheid na te streven

Volgende:Hoe je je natuur kunt analyseren

Gerelateerde media

 • Je hebt zoveel gekregen vanwege geloof

  I Het is in de loop van het oordeel, dat je ziet waar Gods scheppingen eindigen, en dat de Schepper bemind moet worden. Het zit in het overwinnende we…

 • Gods liefde teruggeven en Zijn getuige zijn

  I God werd nederig vlees om de mensheid te redden, elke stap begeleidend, wandelend tussen kerken, de waarheid uitdrukkend, nauwgezet de mens bewatere…

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • We loven en zingen voor God

  I We horen Gods stem, keren naar Hem toe, de voetstappen volgend van het Lam. We eten en drinken bij het feestmaal van Christus Gods woord, de hele da…