De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

256 God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest

Snelheid

256 God vervolmaakt diegenen met het werk van de Heilige Geest

I

Omstandigheden worden beter voor een aantal mensen.

Hoe meer de Geest werkt, hoe meer zij berusten in vertrouwen.

Hoe meer zij ervaren, hoe meer zij

het diepzinnige mysterie van het werk van God voelen.

God doet Zijn werk zodat de mens de waarheid verkrijgt.

Het doel van je leven is omwille van Zijn perfectie,

zodat je op een dag geschikt zal zijn voor het gebruik van God.

II

Hoe dieper ze gaan, hoe meer ze begrijpen,

verlicht en standvastig, Gods grote liefde voelend.

Zij hebben de kennis van het werk van God verworven.

Dit zijn de mensen waarin de Heilige Geest werkt.

God doet Zijn werk zodat de mens de waarheid verkrijgt.

Het doel van je leven is omwille van Zijn perfectie,

zodat je op een dag geschikt zal zijn voor het gebruik van God.

III

Getuigenis geven voor God en voldoen aan Zijn wil

berust op het streven van de mens om Zijn woord te volgen.

Getuigenis geven voor God en voldoen aan Zijn wil

berust op het streven van de mens om Zijn woord te volgen.

God doet Zijn werk zodat de mens de waarheid verkrijgt.

Het doel van je leven is omwille van Zijn perfectie.

God doet Zijn werk zodat de mens de waarheid verkrijgt.

Het doel van je leven is omwille van Zijn perfectie,

zodat je op een dag geschikt zal zijn voor het gebruik van God.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:De gevolgen van het oordeel vermijden

Volgende:Hoe moet je je eigen woorden en daden behandelen

Gerelateerde media