De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

195 In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles

Snelheid

195 In het Tijdperk van het Koninkrijk volbrengt het woord alles

I

Via het woord, leert de mens Gods werk en Zijn gezindheid kennen.

De mens kent zijn essentie en weet waar hij moet binnengaan.

Via het woord, wordt al het werk dat God wenst te doen

in het Tijdperk van het Woord volbracht.

Via het woord, wordt de mens geopenbaard, geëlimineerd en beproefd.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien.

II

De mens ziet het woord, hoort het woord, en kent het bestaan van het woord.

Dus hij gelooft in het bestaan van God, almachtigheid en wijsheid,

gelooft in Gods hart van liefde voor de mens

en Zijn verlangen om de mens te redden.

Al is "woord" algemeen en simpel,

doet het woord uit de mond van God in vlees de aarde en de hemelen beven,

verandert het hart van de mens, noties en oude gezindheid, en de oude wereld.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien,

die het Woord is verschijnend als vlees.

Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken om de mens te overwinnen,

de mens te vervolmaken en te elimineren.

Dit is de ware betekenis...

III

Door de tijden heen, werkt alleen de God van vandaag

spreekt en redt op deze manier de mens.

Dan leeft de mens onder de begeleiding van het woord,

gehoed en voorzien door het woord.

De mensen leven in de wereld van het woord,

in de vloeken en zegeningen van Gods woord.

Meer worden veroordeeld en getuchtigd door het woord.

De woorden en het werk zijn voor het redden van de mens,

om Gods wil te bereiken en de oude geschapen wereld te veranderen.

God schiep de wereld, leidt de mens door het universum heen,

overwint en redt hen met het woord.

En in de volheid van de tijd,

zal Hij de hele oude wereld tot een einde brengen met het woord.

Nadat Hij dit bereikt heeft, is Zijn managementplan volledig compleet.

In het Tijdperk van het Koninkrijk,

luidt God een nieuw tijdperk in met het woord.

Hij verandert de manieren waarop Hij werkt,

doet het werk van het hele tijdperk met het woord.

Dit is het principe waarmee God werkt in het Tijdperk van het Woord.

Hij werd vlees om vanuit verschillende posities te spreken,

de mens in staat stellend om God echt te zien,

Zijn wonder te zien en Zijn wijsheid te zien,

die het Woord is verschijnend als vlees.

Zo’n werk is beter om de doelen te bereiken om de mens te overwinnen,

de mens te vervolmaken en te elimineren.

Dit is de ware betekenis van het woord gebruiken

om te werken in het Tijdperk van het Woord.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Christus’ identiteit is God Zelf

Volgende:Niemand kan Gods werk bevatten

Gerelateerde media

 • Het effect van een waarachtig gebed

  I Ga in eerlijkheid, bid voor verlossing van diepe misleiding in je hart. Bid, om jezelf te reinigen; bid, wees geraakt door God. Dan zal je gezindhei…

 • Hoe te zoeken naar Gods voetstappen

  I Gezien we zoeken naar Gods voetstappen, moeten we zoeken, zoeken naar Gods wil, zoeken naar Gods woorden en uitspraken, zoeken naar Gods woorden en …

 • Gods liefde is het echtst

  I Het overwinningswerk van God in jullie is zo'n grote redding. Iedereen van jullie is vol van zonde en losbandigheid. Nu komen jullie oog in oog met …

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…