379 De waarheid van het werk der overwinning in de laatste dagen

Vers 1

De verdorven mens weet niet van God noch aanbidt Hem.

Bij de schepping, met Adam en Eva,

daar was Jehova’s glorie.

Maar de mens werd verdorven,

verloor glorie en getuigenis

toen hij in opstand kwam tegen God

en Hem niet meer vereerde.


Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.


Vers 2

Hoe wordt de mens veroverd?

Het werk van woorden overtuigt de mens

met oordeel en tuchtiging,

onderwerping door vervloeking,

onthulling van opstandigheid,

beoordeling van zijn verzet,

om aan te tonen dat hij onbillijk en vuil is,

en dat God rechtvaardig is.


Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.


Vers 3

Gods woord zal de mens overwinnen en overtuigen.

Ieder die Gods overwinning aanvaardt,

moet het oordeel van Gods woord accepteren.

Als je dit woord kunt gehoorzamen,

niet je eigen wegen volgt,

dan ben je overwonnen door het woord van God.


Refrein

Het werk van vandaag is alle glorie terug te winnen.

Dan kan ieder God aanbidden,

en getuigen temidden van de schepping.

Dit moet gebeuren in deze fase van het werk,

het werk van de overwinning in de laatste dagen,

het werk van de overwinning in de laatste dagen.


Naar ‘De innerlijke waarheid van het werk van de overwinning (1)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 378 Oordeel is Gods belangrijkste manier om de mens te vervolmaken

Volgende: 380 God in het vlees doet het werk van het hele universum

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

33 We loven en zingen voor God

IWe horen Gods stem, keren naar Hem toe,de voetstappen volgend van het Lam.We eten en drinken bij het feestmaal van ChristusGods woord, de...

358 De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek