We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

182 De wereld valt! Babylon is verlamd!

1 Overal in het heelal vieren de mensen de komst van mijn dag, en er lopen engelen tussen de massa’s. Wanneer Satan problemen veroorzaakt helpen de engelen mijn volk altijd, omwille van hun dienst in de hemel. Zij laten zich niet voor de gek houden door de duivel vanwege menselijke zwakheden, maar doen als gevolg van de aanval van de machten van de duisternis, nog meer hun best, door de mist heen, het leven van de mens te ontmoeten. Alle mensen onderwerpen zich onder mijn naam, en nooit staat er iemand op om mij openlijk tegenstand te bieden. Vanwege het werk van de engelen accepteert de mens mijn naam en allen leven midden in de stroom van mijn werk.

2 De wereld valt! Babylon is verlamd! De religieuze wereld, hoe zou zij niet vernietigd kunnen worden door mijn gezag op aarde? Wie durft mij nog steeds ongehoorzaam te zijn en mij tegenstand te bieden? De schriftgeleerden? Alle religieuze functionarissen? De machthebbers en autoriteiten op aarde? De engelen? Wie viert niet de volmaaktheid en volheid van mijn lichaam? Te midden van alle volkeren, wie zingt mijn lofzang niet onophoudelijk, wie is er niet voortdurend blij?

Naar ‘Hoofdstuk 22’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Elke natie vereert Almachtige God

Volgende:Alleen Almachtige God kan de mens redden

Gerelateerde media

 • De rechtvaardige, Almachtige en praktische God

  I De enige echte God, die eeuwig is, sprak Zijn woorden, schepping tot leven. Hij sprak en zo was het, Hij beval en zo stond het. Stof veranderde in m…

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?

 • Petrus uitingen van liefde voor God

  I Wat dan ook in Petrus leven dat niet voldeed aan Gods wensen maakte hem onrustig. Behaagde het God niet, dan voelde hij spijt, zoekend hoe hij Gods …

 • De hele aarde zal jubelen en God loven

  De ene ware God die alle dingen in het universum beheerst — de almachtige Christus! Dit is de getuige van de Heilige Geest. Hij werkt om overal getuigenis te geven. Zodat niemand twijfel zal hebben. De triomferende Koning. Almachtige God, heeft geheerst over de wereld. Hij heeft zonde overwonnen en verlossing bereikt. Loof de triomferende Koning van het universum. De hele aarde zal jubelen! Almachtige God, die lof verdient! Glorie en kracht zijn van u, de grote Koning van het heelal!