De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

61 Het is Almachtige God die ons redt

1

Wie is er in de laatste dagen gekomen om de mensheid te redden?

Wie spreekt recht, gezeten op de witte troon?

Het is Almachtige God die in de laatste dagen in het vlees is gekomen.

Hij drukt de waarheid uit om ons op te roepen en bij ons aan te kloppen.

Hij leidt ons weg van de wereld

en redt ons van de verdorvenheid van Satan.

Door de waarheid te begrijpen worden we gereinigd en leven we in het licht.

Met God naast ons, en met God bij ons, zijn onze levens echt gelukkig.

Wie is het die ons waarheid en leven geeft?

Wie is het die licht brengt naar de wereld?

Het is de geliefde Almachtige God, de geliefde Almachtige God.

Hij spreekt en werkt iedere dag in ons midden.

Hij hoedt ons en bewatert ons persoonlijk.

We hebben het geluk Zijn ware liefde te ervaren.

We volgen God met volmaakt vertrouwen.

We vervullen onze plichten, getuigen voor God en verheerlijken God.

2

Wiens woorden doorboren ons hart als een scherp zwaard?

Wiens liefde voor de mens is het zuiverst, het mooist?

Het is Almachtige God die in de laatste dagen is geïncarneerd.

Zijn woorden brengen het wezen en de wortel van de verdorvenheid van de mensheid aan het licht.

We ervaren het oordeel en de beproevingen van Gods woorden.

We weten dat Gods gezindheid heilig en rechtvaardig is.

Onze verdorven gezindheden worden gezuiverd en we lijken weer menselijk.

We ervaren Gods liefde en moeten Hem wel prijzen.

Wie is het die de verdorven mensheid zuivert en redt?

Wie is het die de mensheid een prachtige bestemming brengt?

Het is Almachtige God, wiens werk wijs is en alvermogend.

Hij verslaat Satan, verkrijgt glorie en vervolmaakt Zijn volk.

We hebben het geluk redding te bereiken!

Het is zo geweldig getuige te zijn van Gods almachtige daden!

We verspreiden het evangelie van het koninkrijk met het volste vertrouwen.

We vervullen onze plicht goed en getuigen voor God en zullen voor eeuwig van God houden!

Vorige:Zing voor altijd lofzangen voor God

Volgende:Ik verwelkom uw lachende gezicht als u voor mij verschijnt

Gerelateerde media

 • Beproeving vergt geloof

  I Als beproeving komt, kan de mens zwak zijn. Negatieve gevoelens kunnen van binnen opzwellen. Het kan hem aan duidelijkheid ontbreken over Gods wil …

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • God is rechtvaardig voor iedereen

  I Als het een vraag is hoe je God zoekt of hoe je God behandelt, het is je houding die het belangrijkst is. God kan niet worden genegeerd of op de ach…

 • Het principe van het werk van de Heilige Geest

  I De Heilige Geest werkt niet eenzijdig en de mens kan niet alleen werken. De mens werkt zij aan zij met Gods Geest. Het wordt samen gedaan. De mens' …