23 We komen samen in vreugde om God te loven

Intro

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Het is onze plicht om te getuigen van God en om God te loven.


Couplet 1

We komen samen in vreugde om God te prijzen, en we zijn zo gelukkig.

We volgen Gods voetstappen en wonen het feestmaal bij.

We loven God in het vlees omdat Hij een nieuw tijdperk begint.

God Zelf werkt en spreekt onder ons,

Hij oordeelt al ons onrecht en onthult al onze verdorvenheid.

Oog in oog aanschouwen we Gods verschijning.

Zijn gezindheid is genadig, majestueus en rechtvaardig.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!


Couplet 2

We eten en drinken Gods woorden, bidden tot God,

en we hebben kracht in ons hart.

Door de waarheid te begrijpen,

hebben we een weg om te volgen en worden we verlicht in ons hart.

We leven de waarheid om God te behagen en ons hart is vredig.

We ondergaan Gods oordeel en Hij reinigt onze verdorvenheid.

So beminnelijk, Zijn rechtvaardige gezindheid.

We hebben Gods ware liefde geproefd en Zijn grote redding verkregen.

We zijn gezegend wanneer we Hem loven en getuigenis voor Hem geven.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!


Couplet 3

God heeft Satan verslagen en heeft een groep van overwinnaars gemaakt.

De grote rode draak is grondig vernederd en overwonnen.

Gods daden zijn volledig onthuld aan de mensheid.

We zien God zo wijs en almachtig.

Met Zijn redding, toont God de mens zo’n genade.

Volledig overtuigd, buigen we van ganse harte in verering.

Wij geschapen wezens zullen tot in de eeuwigheid van Hem houden

en ons voor altijd aan Hem onderwerpen.

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Loof en wees vreugdevol! God is zegevierend teruggekeerd!

Vorige: 22 Heel Gods volk looft Hem volledig

Volgende: 24 Het koninkrijk

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek