186 Christus van de laatste dagen is de poort van de mens naar het koninkrijk

Vers 1

God werkt nu niet in een geestelijk lichaam,

maar in het lichaam van Zijn tweede incarnatie.

Hij is van heel gewoon vlees, ziet er hetzelfde uit als anderen,

maar Hij kan waarheden uiten die nooit zijn gehoord.


Vers 2

Dit onbeduidende vlees bevat al Gods waarheid,

dit vlees onderneemt het werk van God in de laatste dagen,

en het uit daarnaast ook Gods gezindheid

in zijn volledigheid, zodat de mens deze kan leren kennen.


Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen

die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.


Vers 3

Vlees dat zo normaal is, heeft onpeilbare mysteries.

Zijn daden lijken ondoorgrondelijk,

maar het doel van Zijn werk toont dat

Hij niet zulk eenvoudig vlees is als de mens gelooft.

In de laatste dagen toont Hij

de wil van God en Zijn zorg voor de mensheid.


Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen

die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.


Brug

Je kunt Zijn woorden

die de hemel en aarde doen beven niet horen,

noch Zijn ogen als vlammen zien,

je kunt Zijn ijzeren roede niet voelen,

maar je kunt Gods woede horen in Zijn woorden.

Je zult Zijn wijsheid en rechtvaardige gezindheid zien,

en je bewust worden van Gods liefde voor de hele mensheid.


Refrein

Verlangde je niet om God te zien in de hemel,

om Hem en de menselijke bestemming te begrijpen?

Hij zal je de geheimen vertellen

die geen mens je zou kunnen vertellen.

Hij zal de waarheden uitleggen die je niet begrijpt.

Hij is je poort naar het koninkrijk.

Hij is je gids naar het nieuwe tijdperk.


Naar ‘Wist je het al? God heeft iets groots onder de mensen tot stand gebracht’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 185 Christus drukt alles wat de Geest is uit

Volgende: 187 Alleen Almachtige God is het eeuwige herrezen leven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

304 Gods boodschap

IHet verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast.Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden.Geef God nu je loyaliteit.Dit is wat je...

129 Gods nederigheid is zo lieftallig

God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek