911 De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid

Voordrager:


Het volgende staat opgetekend in het boek van Jona 4:10-11:

Toen zei Jehova: ‘Jij hebt medelijden gehad met de wonderboom, waar je niets voor hebt hoeven doen. Die groeide vanzelf in één nacht op en is ook in één nacht vergaan. Waarom zou ik dan die grote stad Nineve niet sparen? Daarin wonen meer dan honderdtwintigduizend mensen die het verschil tussen hun rechter- en linkerhand niet weten. Bovendien is er ook nog veel vee.’”


Dit zijn de echte woorden van Jehova God, een gesprek tussen Hem en Jona. Hoewel deze uitwisseling kort is, bruist het van de zorg van de Schepper voor de mensheid en Zijn tegenzin om de mensheid op te geven. Deze woorden drukken de ware houding en gevoelens uit


die God in Zijn hart heeft voor Zijn schepping, en met deze duidelijk geformuleerde woorden, een soort woorden dat zelden door de mens wordt gehoord, verklaart God Zijn ware intenties voor de mensheid.


Vers 1

De Schepper is altijd tussen de mensen.

Hij is altijd in conversatie met de mens

en de volledige schepping.

En Hij voert elke dag nieuwe daden uit.

Zijn essentie en gezindheid worden uitgedrukt,

overgebracht in Zijn dialoog met de mens.

Zijn gedachten en ideeën worden volledig geopenbaard.

Ja, ze worden volledig getoond in Zijn daden.

Hij vergezelt en kijkt steeds naar de mensheid,

spreekt zacht tot de mensheid

en de volledige schepping met Zijn stille woorden.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht.

Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk,

Zijn voetstappen zijn licht, Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.


Vers 2

Zijn toegewijde zorg en affectie

die Hij geeft aan de hele mensheid,

en Zijn ware bekommernis en liefde voor de mens,

kwamen geleidelijk aan het licht

toen Hij de stad Nineve redde.

In het bijzonder, de uitwisseling tussen Jehova God en Jona

maakte het medelijden dat de Schepper voelde, nog duidelijker

voor de mensheid die Hij Zelf had geschapen.

Je zult door deze woorden Gods echte

gevoelens voor de mensheid leren kennen.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht. Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk,

Zijn voetstappen zijn licht, Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.


Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 910 Alleen zij die God kennen kunnen God winnen

Volgende: 912 Wanneer God de troon in het hart van de mens bestijgt

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek