De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

898 De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid

Snelheid

898 De oprechte gevoelens van de Schepper voor de mensheid

I

De Schepper is altijd tussen de mensen.

Hij is altijd in conversatie met de mens

en de volledige schepping.

En Hij voert elke dag nieuwe daden uit.

Zijn essentie en gezindheid worden uitgedrukt,

overgebracht in Zijn dialoog met de mens.

Zijn gedachten en ideeën worden volledig geopenbaard.

Ja, ze worden volledig getoond in Zijn daden.

Hij vergezelt en kijkt steeds naar de mensheid,

spreekt zacht tot de mensheid

en de volledige schepping met Zijn stille woorden.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht.

Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk.

Zijn voetstappen zijn licht.

Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.

II

Zijn toegewijde zorg en affectie

die Hij geeft aan de hele mensheid,

en Zijn ware bekommernis en liefde voor de mens,

kwamen geleidelijk aan het licht

toen Hij de stad Nineve redde.

In het bijzonder, de uitwisseling tussen Jehova God en Jona

maakte het medelijden dat de Schepper voelde, nog duidelijker

voor de mensheid die Hij Zelf had geschapen.

Je zult door deze woorden Gods echte

gevoelens voor de mensheid leren kennen.

God is in de hemel, tussen Zijn schepping.

Hij houdt de wacht en Hij wacht.

Hij staat aan je zijde.

Zijn handen zijn warm en sterk.

Zijn voetstappen zijn licht.

Zijn stem is elegant en zacht,

Zijn vorm draait en keert, de mensheid omarmend.

Mooi en teder, dat is wat Zijn gelaat is.

Hij is nooit vertrokken, noch is Hij ooit verdwenen.

Dag en nacht is Hij bij de mens.

Hij is de trouwe gezel van de mensheid.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Dit is de mensheid die God van plan is te redden

Volgende:Hoe je te onderwerpen aan Gods gezag

Gerelateerde media

 • Verloren tijd komt nooit meer terug

  I Ontwaak, broeders! Ontwaak, zusters! Gods dag is niet verlaat. Tijd is leven, tijd grijpen redt het leven. De tijd is niet ver weg! Als je examens a…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • De grote rode draak stort in terwijl Gods volk groeit

  I Als alle mensen compleet zijn gemaakt, en alle naties Christus’ koninkrijk zijn, zullen de zeven donderslagen klinken. Vandaag is een stap naar dat …

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…