We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

139 Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig

Snelheid

139 Gods liefde en essentie zijn onzelfzuchtig

--

God geeft Zichzelf, Hij geeft Zijn beste kant.

Het beste, allerbeste, geeft Hij.

I

Nimmer onthult Hij of toont Hij Zijn lijden.

God houdt vol en wacht in stilte.

Niet kil of zwak, Hij is niet gevoelloos.

Gods liefde en Zijn kern zijn onzelfzuchtig.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Het beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij, stilzwijgend.

En stilletjes geeft Hij … Hij geeft Zichzelf.

II

Nimmer onthult Hij of toont Hij Zijn lijden.

God houdt vol en wacht in stilte.

Dit is de uiting van Zijn essentie en gezindheid,

van wie Hij waarlijk is: de Schepper van alles.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Zijn beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij, stilzwijgend.

En stilletjes geeft Hij ... Hij geeft Zijn beste.

Hij geeft Zijn beste, Hij geeft Zijn beste kant.

God geeft Zichzelf, Zijn beste kant geeft Hij.

Het beste, allerbeste geeft Hij.

Voor iedereen lijdt Hij, lijdt Hij,

stilzwijgend en stilletjes geeft Hij.

Stilletjes, stilletjes geeft Hij.

Hij geeft Zijn beste, Hij geeft Zijn beste kant.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:God in het vlees is erg beminnenswaardig

Volgende:Gods liefde is het echtst

Gerelateerde media