836 God ondergaat diepe vernedering

1 Tweeduizend jaar geleden woonde Hij een aantal jaar bij zondaars. Dat was in het belang van de verlossing. Vandaag leeft Hij onder een groep smerige, eenvoudige mensen. Dit is in het belang van de zaligheid. Als het niet was geweest om de mensheid te redden, waarom zou Hij dan voor de tweede keer terugkeren als mens, geboren in dit land waar demonen samenkomen en leven met deze mensen die diep verdorven zijn door Satan? Dit alles betekent alleen maar dat Gods liefde voor de mensheid zo onbaatzuchtig is, het lijden en de vernedering die Hij doorstaat zijn zo veelomvattend! Weten jullie niet dat Hij zulke diepe vernedering ondergaat omwille van jullie allen en jullie lot?

2 Hij wilde liever in een smerig land geboren worden en alle vernedering ondergaan omwille van de overleving van de hele mensheid. God is heel waarlijk – Hij doet geen oneigenlijk werk. Is niet elk onderdeel van Zijn werk vanuit echtheid gedaan? Hoewel veel mensen boosaardig over Hem spreken en zeggen dat Hij aan tafel zit met zondaars, hoewel mensen Hem gezamenlijk bespotten en zeggen dat Hij leeft met de zonen van vuil, met de laagste mensen, heeft Hij nog steeds een onbaatzuchtige toewijding en wordt Hij nog steeds op deze manier door de mensen afgewezen. Is het lijden dat Hij doorstaat niet zwaarder dan jullie lijden? Gaat Zijn werk niet verder dan de prijs die jullie hebben betaald?

Naar ‘Het belang van het redden van de afstammelingen van Moab’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 835 Gods liefde voor de mens

Volgende: 837 God komt onder de mensen om hen te redden

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

60 God is in de hemel en ook op aarde

God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek