De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

297 Hoe moeilijk Gods werk is

Snelheid

297 Hoe moeilijk Gods werk is

I

Gods werk op aarde brengt grote ontberingen met zich mee.

De mens zijn zwakte, tekortkomingen, kinderachtigheid,

zijn onwetendheid en alles wat van de mens is

zijn nauwkeurig gepland en overwogen door God.

De mens is als een papieren tijger, niemand durft hem uit te lokken,

of hij bijt terug, valt terug, verdwaalt of negeert God,

of rent naar zijn "varkensvader, hondenmoeder" om toe te geven

aan de onpure dingen van het lichaam – wat een belemmering!

Tijdens alle stappen wordt God beproefd en loopt Hij gevaar.

Zijn woorden zijn oprecht, eerlijk en zonder kwaad.

Het breekt Zijn hart dat niemand aanvaardt of zich volledig onderwerpt.

Hij piekert dag en nacht en is bezorgd om de mens.

Hij voelt mee met de zwakte van de mens.

Hij doorstaat verandering met elk woord en werk.

Wetend hoe de mens zwak, ongehoorzaam, kinderachtig, kwetsbaar is,

denkt Hij over deze dingen, dag en nacht.

Wie heeft dit ooit geweten? Wie kan Hij vertrouwen?

Wie kan het begrijpen? Oh! Gods werk is zo moeilijk.

II

God haat alle zonden van de mens en zijn gebrek aan ruggengraat.

Hij piekert over de mens' zwakte en de weg die voor hem ligt.

En terwijl Hij het gedrag van de mens observeert,

vult dat Hem met genade, boosheid en hartenpijn.

De onschuldigen zijn nu allen zo hardvochtig,

waarom moet God het altijd zo moeilijk voor hen maken?

De zwakke mens is nu niet in staat om vol te houden.

Dus waarom moet God altijd zo boos op hem zijn?

De mens is zwak en machteloos, en zonder vitaliteit.

Waarom zijn ongehoorzaamheid berispen?

Wie kan Gods bedreigingen weerstaan?

III

De mens, kwetsbaar; God, in een wanhopige staat,

God heeft Zijn woede nu diep in Zijn hart gestopt,

zodat de kwetsbare mens over zichzelf kan nadenken.

Maar de mens in problemen waardeert Gods wil niet.

Zich er niet van bewust dat hij vertrappeld is door de duivelskoning,

gaat hij altijd tegen God in en hij is niet warm of koud naar zijn God.

Wie heeft er ooit Gods vele woorden serieus genomen?

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Gods hoop voor de mensheid is niet veranderd

Volgende:Hoe zou God niet verdrietig kunnen zijn?

Gerelateerde media

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…

 • Almachtige God regeert als koning

  I Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïn…

 • We moeten ons eigen pad kiezen

  1 Christus van de laatste dagen drukt de waarheid uit en openbaart Gods rechtvaardigheid. God is de waarheid en Hij is rechtvaardig ten opzichte van a…

 • Voor allen zorgt God volmaakt

  I Grootsheid, heiligheid, soevereiniteit en liefde, details van Gods essentie en gezindheid worden onthuld, elke keer dat Hij Zijn werk uitvoert, zich…