We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1026 Gods ervaring van de pijn van de mens is van diepe betekenis

1 Dat de twee fases van het werk van Gods incarnaties op deze manier zijn uitgevoerd, is perfect; dat wil zeggen, het werk dat in deze twee fases is gedaan, van de eerste incarnatie tot deze incarnatie, heeft al het lijden in het leven van de mensheid opgelost. Waarom is het noodzakelijk dat God vlees wordt om dit Zelf te doen? Waar komt de pijn van het baren, van dood, ziekte en ouderdom, die in het hele leven van de mens een rol spelen, vandaan? Waarom zijn mensen die dingen gaan krijgen? De mens leed niet aan deze dingen toen ze net waren geschapen, nietwaar? Dus waar komen deze dingen dan vandaan? De pijn van het vlees, de problemen en de leegte van het vlees en de extreme ellende van de wereld deden hun intrede nadat de mens door Satan verdorven werd.

2 Nadat de mens door Satan verdorven werd, raakte de mens steeds erger ontaard, de ziekten van de mens werden heviger en zijn lijden werd steeds ernstiger. De mens voelde meer en meer de leegte, de tragedie en het onvermogen door te gaan met het leven van de wereld, en hij voelde steeds minder hoop voor de wereld. Dit lijden werd dus over de mens gebracht door Satan, en het ontstond pas nadat de mens door Satan was verdorven en het vlees van de mens was ontaard. Dat wil zeggen dat dit lijden nog steeds onder Satans heerschappij plaatsvindt: het is een van de noodlottige zwaktes van de mens. Satan is nog altijd in staat de dingen die hij heeft verdorven en vertrapt te gebruiken – het zijn wapens die Satan tegen de mens kan gebruiken.

3 God is daarom weer vlees geworden in de laatste dagen om het oordeelswerk te verrichten en Hij moet lijden ten behoeve van de mensheid terwijl Hij het overwinningswerk verricht. Door de prijs van het lijden te betalen, zal de geïncarneerde God de noodlottige zwakte van de mensheid oplossen. Nadat Hij mensen terugbrengt door menselijk lijden te ondergaan, zal Satan niets meer hebben om tegen hen te gebruiken en zal de mensheid zich volledig tot God keren. Pas dan kan worden gezegd dat mensen geheel tot God behoren. Aldus ondergaat de geïncarneerde God de pijn van de wereld, en deze pijn ten behoeve van de mensheid verduren, is geen bijkomstigheid; het is absoluut essentieel.

Naar ‘Wat het betekent dat God de pijn van de wereld ervaart’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:God is geïncarneerd om ten behoeve van de mens te lijden

Volgende:God ondergaat grote vernedering om mensen te redden

Gerelateerde media

 • Gods liefde blijft voor altijd in de wereld

  I De gewone en nederige persoon, u overwint mijn weerbarstige hart. U creëert wonderen in het vlees. Waar uw voeten ook gaan, straalt uw leven. Uw gen…

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • Geef ziel en lichaam om Gods opdracht te vervullen

  I Als leden van het mens’lijk ras, als toegewijde volgelingen van Christus, is onze taak, onze verantwoordelijkheid om onze ziel en lichaam te geven a…

 • Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

  Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.