We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1027 God ondergaat grote vernedering om mensen te redden

1 De mens en God zijn fundamenteel verschillend en leven in twee verschillende werelden. De mens is niet in staat om Gods taal te begrijpen en Gods gedachten nog veel minder. Alleen God begrijpt de mens, en het is voor de mens onmogelijk om God te begrijpen. Daarom moet God vlees worden en de gedaante van een mens aannemen aan de buitenkant op hem lijken, enorme vernedering en pijn ondergaan om de mensheid te redden, zodat men het werk van God kan begrijpen en kennen. Waarom redt God de mens altijd en geeft Hij het nooit op? Komt dat niet vanwege Zijn liefde voor de mens? Hij ziet dat de mens door Satan wordt verdorven en Hij kan het niet verdragen los te laten of op te geven. Hij heeft dan ook een managementplan.

2 Als het zo was als mensen zich voorstelden en Hij de mensheid vernietigde zodra Hij boos werd, zou er geen noodzaak zijn op deze manier te lijden om de mens te redden. En juist vanwege de pijn die Hij lijdt door Zijn vleeswording ontdekt de mensheid Zijn liefde beetje bij beetje en raken alle mensen daarmee bekend. Als God dit soort werk nu niet deed, zouden mensen alleen weten dat er een God in de hemel is en dat Hij liefde heeft voor de mensheid. Als dat het geval was, zou het alleen om een leerstelling gaan, en zouden mensen Gods ware liefde nooit kunnen zien en ervaren.

3 Alleen doordat God Zijn werk in het vlees doet, kunnen mensen werkelijk begrip van Hem hebben. Dit begrip is niet vaag of hol, en evenmin is het een leerstelling die men alleen met de lippen belijdt, maar het is veeleer levensecht begrip, omdat de liefde die God aan de mens geeft tastbaar voordeel heeft. Hoe groot was de liefde die Jezus de mensen gaf? Hij werd gekruisigd ten behoeve van de verdorven mensheid en diende als een zondoffer; Hij was gekomen om het verlossingswerk voor de mensheid te voltooien, tot aan het moment dat Hij gekruisigd werd toe. Deze liefde was grenzeloos en het werk dat God heeft gedaan, is van diepe betekenis.

Naar ‘Begrijp je Gods liefde voor de mensheid?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Gods ervaring van de pijn van de mens is van diepe betekenis

Volgende:Gods essentie is zowel almachtig als praktisch

Gerelateerde media