De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1031 God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven

Snelheid

1031 God heeft al Zijn liefde aan de mensheid gegeven

I

Toont Hij Zijn rechtvaardigheid, majesteit of woede,

God voert al Zijn werk uit en redt de mens uit liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

II

Waarom is God vlees geworden?Om de mens te redden was niets hem teveel.

Zijn incarnatie omvat al Zijn liefde.

De mens rebelleert in extreme mate tegen God.

Voorbij het punt om gered te worden,de mens is er al voorbij.

Dus God kan niet anders dan vlees wordenom Zich op te offeren voor de mens.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

III

God zou geen vlees worden als Hij de mens niet liefhad.

God had bliksem uit de hemel kunnen sturen en kon Zijn toorn geuit hebben.

De mensheid zou bezwijken en het zou niet nodig zijn

dat God de vernederende taak van vleeswording verdraagt.

Hij offerde Zich op voor de mensheid,Hij gaf Zijn liefde voor de mensheid.

Hij offerde Zich op voor de mensheid,Hij gaf Zijn liefde voor de mensheid.

God verkoos de pijn en onderdrukking,

de vernedering en de afwijzing.

Maar toch redde Hij de mensheid. Is dit niet de grootste liefde?

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde. God geeft al Zijn liefde.

God geeft al Zijn liefde aan de mensheid.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

Hij geeft al Zijn liefde. Hij geeft al Zijn liefde.

Naar ‘Gods ware liefde voor de mensheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Alleen God houdt het meest van de mens

Volgende:Gods liefde voor de mensheid kent geen grenzen

Gerelateerde media

 • Het heelal weerklinkt met lof voor God

  I Vol met liederen en dansen, de wereld is vol lof. We dansen, de maan glimlacht, sterren springen; lof vult het heelal. Almachtige God, Christus van …

 • Hoe toetreden tot waar gebed

  I Tijdens gebed moet je hart in vrede zijn voor God, en je hart moet oprecht zijn. Communiceer echt wanneer jij bidt tot God. Bedrieg God niet met moo…

 • Geef religieuze noties op om vervolmaakt te worden door God

  I Als je het oordeel en de tuchtiging aanvaardt van het woord van God, religieuze praktijken opzijzet, geen oude noties gebruikt om Gods nieuwe woorde…

 • Lied van de overwinnaars

  I Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God be…