De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1024 God doet veel moeite om de mens te redden

Snelheid

1024 God doet veel moeite om de mens te redden

Vers 1

God heeft lang in het vlees gewerkt, en veel gesproken.

Hij begint met de ‘dienstdoenersproef’,

spreekt profetieën en begint te oordelen,

gebruikt de proef van de dood om te louteren.

Dan leidt Hij mensen naar het juiste pad

van geloof in God, en spreekt woorden,

Hij voorziet mensen van alle waarheid,

bestrijdt allerlei noties van de mens.

Later geeft Hij de mens een beetje hoop,

zodat deze kan zien wat er komen gaat,

namelijk dat God en de mens hand in hand

een goede bestemming zullen betreden.

Hoewel mensen schepsels zijn van God,

en Satan hen allen verdorven heeft,

hoewel ze allemaal waardeloze stakkers zijn en hun natuur zo is,

behandelt God ze niet naar hun wezen

of de bestraffing die ze verdienen.

Zijn woorden zijn streng, maar naar mensen

is Hij genadig en tolerant.

Vers 2

Hoewel Gods werk wordt uitgevoerd zoals gepland,

is het in lijn met de behoeften van de mens.

Het wordt niet nonchalant uitgevoerd.

Al het werk wordt gedaan door Gods wijsheid.

Vanwege liefde, vanwege Zijn liefde,

met Zijn wijsheid en in alle ernst,

behandelt Hij al deze verdorven mensen,

speelt helemaal niet met ze.

Bemerk Gods toon, en Zijn woordkeuze.

Soms brengen deze ongemak of beproeving.

Soms stellen Zijn woorden mensen gerust.

Hij is voorzichtig en bedachtzaam met hen.

Hoewel mensen schepsels zijn van God,

en Satan hen allen verdorven heeft,

hoewel ze allemaal waardeloze stakkers zijn en hun natuur zo is,

behandelt God ze niet naar hun wezen

of de bestraffing die ze verdienen.

Zijn woorden zijn streng, maar naar mensen

is Hij genadig en tolerant.

Vers 3

Overdenk dit met zorg!

Als God mensen niet met medelijden,

genade en tolerantie behandelde,

zou Hij dan talloze woorden spreken om te redden?

Naar ‘Begrijp je Gods liefde voor de mensheid?’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:God put er troost uit wanneer mensen zich van hun fouten afkeren

Volgende:God is geïncarneerd om ten behoeve van de mens te lijden

Gerelateerde media