295 God heeft me zoveel liefde gegeven

1

O, God! Uw oordeel is zo werkelijk, vol rechtvaardigheid en heiligheid.

Door uw openbaringen over de waarheid van de verdorvenheid van de mensheid ben ik door en door ontmaskerd achtergebleven.

Ik denk na over hoe ik mezelf jarenlang heb uitgeput en me heb ingezet enkel en alleen om uw zegen te verwerven.

Ik leefde Paulus na, zwoegde en werkte, opdat ik zou opvallen in de menigte.

Uw woorden van oordeel deden me inzien hoe zelfzuchtig en verachtelijk ik was.

Vol schaamte en van streek val ik op de grond, te onwaardig om u in het gezicht te kijken.

Ik heb zo vaak teruggekeken op het pad dat ik heb bewandeld.

U was het die over me waakte en me beschermde, die me tot nu toe bij elke stap heeft geleid.

Ik zie hoeveel het u kost om me te redden. Het komt allemaal voort uit uw liefde.


2

O, God! Door uw oordeel te ervaren heb ik uw ware liefde geproefd.

Uw oordeel stelt me in staat mezelf te kennen en werkelijk berouw te hebben.

Ik ben zo verdorven dat ik u werkelijk nodig heb om over me te oordelen en me te zuiveren.

Zonder uw oordeel zou ik alleen maar rondtasten in het duister.

Het zijn uw woorden die me naar het levenspad van het licht hebben geleid.

Ik voel dat u liefhebben en voor u leven het meest nastrevenswaardig is.

Ik heb zo vaak teruggekeken op het pad dat ik heb bewandeld.

Uw oordeel en tuchtiging zijn uw zegeningen en ware liefde.

Ik zal de waarheid begrijpen en een zuiverder liefde voor u bereiken. Ik ben bereid, hoezeer ik ook lijd

Vorige: 294 Koester de kans om God lief te hebben

Volgende: 296 Moge u altijd in mijn hart blijven

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek