306 Geschapen door u, behorend tot u

I

Door vele ups en downs, met ontelbare veranderingen.

Weggeblazen en doorweekt door regen, volg ik u op de hielen.

Gevaar en ontbering is de smederij van liefde en passie.

Mijn getroffen hart aanbidt u met eeuwige liefde.

Hoe vaak is de winter overgegaan in de lente?

Bitter en zoet, stuk voor stuk worden ze genoten.

De herfstwind stuur ik weg, ik verwelkom de lentebloemen.

Oh, de grillen van een soldatenleven, ik ken uw hart.

U leed toen u nederig deze wereld betrad.

Gehavend door wind en regen, niemand had meelij met u.

Veracht door de massa, te pijnlijk voor woorden.

Toch kon de begeerte van uw hart worden gezien in uw woorden.

Uw woorden des levens bewateren mijn hart,

tot de diepste diepte, tot de diepste diepte.

Mijn hart, keert zich tot het goede, aanbidt u.

Wanneer wordt mijn hart één met het uwe?

Ik ben geschapen door u en ik behoor tot u.

Geloof verzaken zou een eeuwige zonde zijn.

Ik zal de tranen vergoten door uw gewonde hart wegvegen.

Om uw wens in te willigen, geef ik mijn hart aan u.


II

Als u weg bent, is het lastig te weten wanneer u terug zal keren.

Een scheiden scherp als de dood, ik huil pijnlijke tranen.

Ik talm, wil niet weggaan, mijn hart lijkt aan flarden.

Mijn ogen turen gretig, ik verlang naar uw terugkeer.

Een wanhopige geest die ik niet kan verbergen.

Op m'n knieën voel ik spijt mijn ziel doorboren.

Een vriend zo nabij als een buur, maar toch mijlenver.

Een armzalig offer dat ik u aanbied.

Als we ontmoeten, lacht u me toe.

Uw woorden des levens bewateren mijn hart,

tot de diepste diepte, tot de diepste diepte.

Mijn hart, keert zich tot het goede, aanbidt u.

Wanneer wordt mijn hart één met het uwe?

Ik ben geschapen door u en ik behoor tot u.

Geloof verzaken zou een eeuwige zonde zijn.

Ik zal de tranen vergoten door uw gewonde hart wegvegen.

Om uw wens in te willigen, geef ik mijn hart aan u.

Vorige: 305 Onze geliefde Almachtige God

Volgende: 307 Een gevoelig afscheid

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

358 De vleesgeworden Mensenzoon is God Zelf

Toen Gods goddelijkheid werd gerealiseerd in vlees en bloed, was Zijn aanwezigheid niet langer vaag. De mens kon God zien en dichtbij Hem komen. Ze konden proberen Gods wil te begrijpen, Zijn goddelijkheid te begrijpen door de woorden, het werk en de daden van de Mensenzoon.

124 Lied van de overwinnaars

Het koninkrijk groeit in deze wereld. Het ontstaat onder de mensen. Het komt op onder de mensen. Geen macht kan Gods koninkrijk vernietigen. God begeeft Zich onder Zijn mensen en leeft tezamen met Zijn volk. Iedereen die God waarlijk liefheeft, hoe gezegend zij zijn!

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek