We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

181 O God, ik kan u niet verlaten

1

Zonder Gods woord om me te leiden ben ik ankerloos als drijvend kroos.

Zonder God bij me voel ik pijn en leegte.

Als ik over mezelf nadenk realiseer ik me dat ik geen plaats heb voor God in mijn hart,

dat ik God bedrieg in mijn gebed.

Ik geef de waarheid op in mijn verlangen naar roem en voorspoed en word door God verafschuwd en gehaat.

Ik verval in duisternis, ik lijd enorme pijn en mijn hart is vol wroeging.

Smeekbeden kunnen God niet naar mij terug roepen.

Zonder een godvrezend hart verdien ik het niet om voor het aangezicht van God te leven.

Ik tel de goedheden van God, denk na over mezelf en ben God zoveel schuldig

2

Door het oordeel zie ik de waarheid van mijn verdorvenheid duidelijk.

Arrogant, zelfgenoegzaam, vals en bedrieglijk heb ik zelfs een deal met God gesloten

Ik ben slordig geweest in mijn plicht en heb geen rekening gehouden met Gods wil.

Door me aan mijn noties vast te klampen is er een tragedie ontstaan.

Na het ondergaan van veel loutering realiseerde ik me dat Gods rechtvaardige gezindheid geen belediging duldt.

Mijn hart vereert Hem, ik verafschuw mezelf en heb oprecht berouw.

Ik zie dat Gods oordeel een en al liefde en redding is.

Ik neem het besluit om de waarheid in praktijk te brengen en mijn plicht te doen om het goed te maken bij Hem.

Ik zal God oprecht liefhebben zodat ik Zijn genade terug kan winnen en Hem naar mij terug kan roepen.

Vorige:Ik zou er een afkeer van hebben om terug te keren tot mijn oude levenswijze en God weer pijn te doen

Volgende:Het is ons geluk om God te dienen

Gerelateerde media

 • De weg om Gods gezag te kennen

  I Jouw kennis van het gezag van God, Zijn kracht, identiteit en wezen kunnen niet verkregen of verworven worden door jouw verbeelding. Verbeeld je nie…

 • Het belang van de incarnatie

  I Incarnatie betekent dat Gods Geest vlees wordt. Dit betekent dat God Zelf vlees wordt. Zijn werk in het vlees is het werk van de Geest dat gerealise…

 • Het menselijk leven valt geheel onder Gods soevereiniteit

  I Als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te weten, als iemand alleen gelooft in het lot, maar niet in staat is te erkennen, als i…

 • Getuigenis van het leven

  I Op een dag word ik misschien gevangen om getuigenis te geven, getuigenis te geven voor God. Ik weet in mijn hart dat dit lijden is omwille van recht…