De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

377 De vleesgeworden God beëindigt Gods management in de laatste dagen

Snelheid

377 De vleesgeworden God beëindigt Gods management in de laatste dagen

I

God werkt in het vlees en spreekt in het vlees,

om de mens beter te kunnen overwinnen.

Toen God voor het eerst vlees werd,

verloste Hij de mens en vergaf zijn zonden.

Nu werkt Hij aan het veroveren en verkrijgen van de mensheid.

De laatste keer dat God vlees wordt,

zal Hij het werk van de laatste dagen afronden

en alle mensen indelen naar hun soort.

Hij zal Zijn management beëindigen, al Zijn werk in het vlees.

Nadat Zijn werk op aarde eindigt, zal Hij zegevieren.

II

Wanneer God in het vlees de mens volledig heeft verkregen en overwonnen,

betekent dat dan niet dat Zijn management beëindigd is?

Wanneer God Zijn werk in het vlees afrondt en regeert als overwinnaar,

is Satan verslagen, kansloos om de mens te verderven.

Dit is het werk, het werk van het vlees gedaan door God Zelf!

De laatste keer dat God vlees wordt,

zal Hij het werk van de laatste dagen afronden

en alle mensen indelen naar hun soort.

Hij zal Zijn management beëindigen, al Zijn werk in het vlees.

Nadat Zijn werk op aarde eindigt, zal Hij zegevieren.

De laatste keer dat God vlees wordt,

zal Hij het werk van de laatste dagen afronden

en alle mensen indelen naar hun soort.

Hij zal Zijn management beëindigen, al Zijn werk in het vlees.

Nadat Zijn werk op aarde eindigt,

zal Hij zegevieren, zegevieren, zegevieren.

uit ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods gezindheid wordt geleidelijk onthuld aan de mens in het Tijdperk van het Koninkrijk

Volgende:Oordeel is Gods belangrijkste manier om de mens te vervolmaken

Gerelateerde media