De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

210 De mens is gestopt te zijn wat God wil

Snelheid

210 De mens is gestopt te zijn wat God wil

I

Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn.

Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken.

II

Mensen geloven niet in Gods bestaan,

en verwelkomen Zijn komst niet,

en verwelkomen Zijn komst niet.

Zij gaan onwillig akkoord met Zijn verzoeken,

delen niet echt hun blijdschap, en pijn met Hem.

Aangezien mensen God als ondoorgrondelijk zien,

doen ze alsof ze glimlachen naar Hem,

tonen Hem een kruiperige houding,

omdat ze Gods werk en wil niet kennen.

Mensen zijn niet langer wat God wil.

Ze verdienen de naam 'mens' niet.

Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen,

wandelende lijken die Satan behuizen.

III

God zal eerlijk zeggen wanneer de dag komt

dat eender wie Hem aanbidt, wie Hem aanbidt

minder zal lijden dan jij zal moeten lijden.

Omdat jouw geloof minder is dan Job of de farizeeën,

en dus, als de dag van vuur neerdaalt,

zal jij ernstiger lijden dan de farizeeën,

en leiders die tegenover Mozes stonden,

en Sodom toen het werd vernield.

Mensen zijn niet langer wat God wil.

Ze verdienen de naam 'mens' niet.

Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen,

wandelende lijken die Satan behuizen.

Mensen zijn niet langer wat God wil.

Ze verdienen de naam 'mens' niet.

Nee, ze zijn het uitschot dat Satan heeft gevangen,

wandelende lijken die Satan behuizen.

uit 'Het Woord verschijnt in het vlees'

Vorige:Volg je Gods huidige werk

Volgende:De waarheid van de nasleep van het menselijk verderf door Satan

Gerelateerde media