We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

1033 God houdt met verwondingen van de mens

Snelheid

1033 God houdt met verwondingen van de mens

Vers 1

God in het vlees wordt bespot, geoordeeld en afgekeurd.

Door de duivels wordt Hij achtervolgd.

Hij wordt veracht door de religieuze wereld.

Niemand kan Zijn pijn goedmaken.

Vers 2

De woeste weerstand van de mensheid,

zijn laster, jacht en valse verwijten

maken dat Gods vlees enorm gevaar aan moet gaan.

Wie kan Zijn pijn begrijpen en verlichten?

Voor-refrein 1

God redt door geduld de verdorven mensheid,

met een beurs hart houdt Hij van mensen.

Dit is het pijnlijkste,

het allerpijnlijkste werk.

Refrein

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Vers 3

Drieëndertig en een half jaar lang

leefde Jezus op aarde en was nooit zonder pijn

totdat Hij werd gekruisigd, is opgestaan,

en veertig dagen lang aan de mens verscheen.

Voor-refrein 2

De harde jaren van het leven met de mens stopten,

maar Gods hart leed nog steeds evenveel,

bezorgd waar de mens zou eindigen.

Niemand kan deze pijn kennen en verdragen.

Refrein

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Sinds de start van Gods werk in het vlees,

is er alleen maar liefde onthuld.

Hij geeft de mens alles wat Hij heeft,

liefde is het wezen van Zijn werk.

Naar ‘Gods ware liefde voor de mensheid’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige:Gods liefde voor de mensheid kent geen grenzen

Volgende:De essentie van Christus is liefde

Gerelateerde media

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat naar het hart van de grote draak om hen te redden en te overwinnen, door hen te veranderen en hen nieuw te maken.

 • De mens is gestopt te zijn wat God wil

  I Mensen zijn over vele jaren geëvolueerd tot waar ze vandaag zijn. Maar de mensheid van Gods originele schepping is al lang in verval verzonken. II M…

 • Alle naties en alle volken prijzen Almachtige God

  Couplet 1 De vleesgeworden God is verschenen in China, waar Hij de waarheid verkondigt om te oordelen en te zuiveren. Zijn woorden zijn als een scherp…

 • Het doel dat je zou moeten hebben in je geloof in God

  I Echt geloof in God betekent Zijn woord als realiteit aannemen in je leven en God kennen door Zijn woord, om Hem waarlijk lief te hebben. Voor de dui…