We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

171 God regeert in het koninkrijk

Snelheid

171 God regeert in het koninkrijk

Refrein

God regeert in het koninkrijk,

God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk,

het Hoofd van het universum.

Vers 1

Van nu af aan zal God allen die niet

uitverkoren zijn samenbrengen.

Van nu af aan zal God beginnen

te werken onder de heidenen.

Van nu af aan zal Hij Zijn bestuurlijke

decreten aankondigen

aan het hele universum, zodat Hij de volgende

stap van Zijn werk succesvol uit kan voeren.

Vers 2

Van nu af aan zal God tuchtiging gebruiken

om Zijn werk onder de heidenen te verspreiden.

Van nu af aan zal Hij Zijn macht gebruiken,

zal Hij Zijn macht gebruiken tegen alle heidenen.

Van nu af aan zal Hij dit doen terwijl Hij werkt

onder de uitverkorenen.

Wanneer Gods volk macht uitoefent,

zullen allen op aarde overwonnen zijn,

God zal rusten en verschijnen aan hen

die overwonnen zijn.

Refrein

God regeert in het koninkrijk,

God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk,

het Hoofd van het universum.

Brug

God verschijnt in het heilige koninkrijk

en verbergt Zichzelf voor het vuile land.

Allen die overwonnen zijn en gehoorzaam aan God

zijn in staat Zijn gezicht te zien.

Het is met hun eigen ogen dat ze zien,

en met hun oren horen ze Zijn stem.

Dit is de zegen die voorbestemd is door God

voor wie geboren wordt tijdens de laatste dagen.

Refrein

God regeert in het koninkrijk,

God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk,

het Hoofd van het universum.

Vers 3

Wanneer God de boekrol opent, zal dat de dag zijn

dat alle mensen getuchtigd worden.

Wanneer God de boekrol opent,

zullen mensen wereldwijd

onderworpen worden aan Zijn beproevingen.

Wanneer God de boekrol opent,

zal Gods werk tot een climax komen.

Alle mensen zullen leven in een land zonder licht.

Te midden van de bedreiging van hun omgeving

zullen alle mensen hun leven leven.

Refrein

God regeert in het koninkrijk,

God regeert het universum.

Hij is de Koning van het koninkrijk,

het Hoofd van het universum.

Outro

Gods dag komt dichterbij,

vlak voor de ogen van de mens.

Wie zou dan niet angstig kunnen zijn?

En wie zou zich hier niet over kunnen verheugen?

De vuile stad Babylon is eindelijk tot een eind gekomen.

Men heeft een gloednieuwe wereld.

De hemel en aarde, alles is vernieuwd.

Naar ‘Hoofdstuk 29’ van ‘Gods woorden aan het hele universum’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Al Gods mensen van alle naties uiten hun gevoelens tezamen

Volgende:De Koning van het koninkrijk is zegevierend

Gerelateerde media