174 Degene die de zeven donderslagen ontketent

1 Almachtige God is de God van de zeven Geesten! Hij is ook de God van[a] de zeven ogen en de zeven sterren, Hij opent de zeven zegels en de boekrol wordt door Hem helemaal geopend! Hij heeft op de zeven bazuinen geblazen, en de zeven offerschalen en zeven plagen zijn in Zijn hand, en kunnen worden ontketend zodra Hij dat wil. O, de zeven bliksemschichten die altijd verzegeld zijn geweest! De tijd is gekomen om die te openen! Hij die de zeven bliksemschichten zal openen, is al voor onze ogen verschenen! Almachtige God! Bij u is alles van ketenen ontdaan en vrij, er zijn geen moeilijkheden, en alles verloopt vloeiend! Niets waagt het u te dwarsbomen of te hinderen, eenieder onderwerpt zich aan u. Wie dat niet doen, zullen allemaal sterven!

2 Almachtige God, God van de zeven ogen! Alles is volmaakt duidelijk, alles is licht en onbedekt, alles wordt geopenbaard en blootgelegd. Bij Hem is alles kristalhelder, en niet alleen God Zelf is zo, maar Zijn zonen zijn ook zo. Niemand, geen voorwerp en geen zaak kan verborgen worden voor Hem en Zijn zonen! De zeven sterren van Almachtige God zijn helder! De kerk is volmaakt gemaakt door Hem, Hij stelt de boodschappers van Zijn kerk aan en de hele kerk valt onder Zijn voorziening. Hij opent alle zeven zegels, en Hij brengt Zelf Zijn managementplan en Zijn wil tot voltooiing. De boekrol is de geheime spirituele taal van Zijn management en Hij heeft die geopend en geopenbaard! Alle mensen moeten Zijn zeven weerklinkende bazuinen horen. Door Hem wordt alles bekendgemaakt om nooit meer verborgen of droevig te zijn. Alles wordt onthuld en alles is zegevierend!

3 De zeven bazuinen van Almachtige God zijn open, glorierijke en zegevierende bazuinen! Het zijn ook de bazuinen die over Zijn vijanden oordelen! Te midden van Zijn overwinning, wordt Zijn hoorn verheven! Hij heerst over het hele universum! Hij heeft de zeven offerschalen met plagen bereid en zij worden met volle kracht losgelaten op Zijn vijanden tot de uiterste limiet, en die zullen worden verslonden door de vlammen van Zijn verterende vuren. Almachtige God toont de kracht van Zijn gezag en Zijn vijanden sterven allen. De laatste zeven bliksemschichten zullen niet langer verzegeld zijn voor Almachtige God, zij zijn helemaal open! Helemaal open! Hij brengt Zijn vijanden ter dood met de zeven bliksemschichten, daarmee stabiliseert Hij de aarde en doet Hij haar dienst betonen aan Hem, waardoor zij nooit meer verwoest zal worden! Rechtvaardige Almachtige God! Wij verheerlijken u voorgoed! U verdient oneindige lof, oneindige bijval en verheerlijking!

Naar ‘Hoofdstuk 34’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige: 173 Zeven donderslagen komen er van de troon

Volgende: 175 De zeven bazuinen van God klinken weer

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

284 Alleen u kan mij redden

INederig en verborgen, leidt u mensen door hun tegenslagen,en schenkt hen de weg naar het eeuwige leven.U houdt zielsveel van mensen als uw...

102 Volg het voorbeeld van de Heer Jezus

Jezus voltooide de opdracht van God, het werk van verlossing van alle mensen door zich te bekommeren om Gods wil, zonder egoïstisch doel of plan. Plaatste Hij Gods plan centraal. Hij bad tot de hemelse Vader, hij zocht de wil van God. Hij zou zoeken en altijd bidden.

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek