We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

329 God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen

Snelheid

329 God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld in de laatste dagen

Vers 1

De Geest van God heeft groots werk gedaan

sinds de schepping van de wereld.

Hij heeft ander werk gedaan in verschillende naties

en verschillende tijdperken.

De mens ziet in elk tijdperk een andere gezindheid van Hem,

van nature voor alle mensen onthuld

en getoond door verschillend werk.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Vers 2

Maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Hij heeft de mens 2000 jaar geleid op aarde

en de verdorven mens van zonde verlost.

Hij kan alle mensen die Hem niet kennen overwinnen.

Hij kan hen regeren, zich aan Hem doen onderwerpen.

Uiteindelijk zal Hij al het vuil en onrecht wegbranden

in alle mensen.

Zodat de mens ziet dat Hij heilig en wonderlijk is,

Hij is een God die de mens oordeelt.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Vers 3

Voor slechte mensen belichaamt Hij een brandend vuur,

oordeel voor de zonden van de mens,

en Hij kan mensen bestraffen.

Voor hen die vervolmaakt moeten worden,

is Hij beproeving, snoeiing en loutering,

maar ook troost, voeding van het woord.

Voor de geëlimineerden

is Hij straf en is Hij vergelding.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Hij is God, vol van genade, vol van barmhartigheid.

Hij is de herder en het zoenoffer van de mens,

maar ook het oordeel, de vloek en de tuchtiging.

Naar ‘De twee incarnaties voltooien de betekenis van de incarnatie’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De geboden van het nieuwe tijdperk zijn veelbetekenend

Volgende:God zal de mensen van alle landen overwinnen

Gerelateerde media

 • God heeft hemel, aarde en alles daarin voor de mens gemaakt

  I Alles is onderling verbonden, van elkaar afhankelijk, en hierdoor blijft de omgeving behouden. Volgens dit principe overleeft 't en gaat het voort. …

 • Almachtige God regeert als koning

  Hoe wonderschoon! Zijn voeten staan op de Olijfberg. Luister, wij wachters zingen samen luid, want God is teruggekeerd naar Sion. We hebben de ruïnes van Jeruzalem gezien. Nu zingen we van vreugde door Gods troost en Zijn verlossing van Jeruzalem. Voor alle naties, toont God Zijn heilige arm, verschijnt Hij zoals Hij echt is. Mensen op aarde zien allen Gods verlossing.

 • Houd vast aan wat de mens moet doen

  I Een puur maagdelijk en heilig spiritueel lichaam aanreiken, betekent een hart van oprechtheid behouden voor God. Voor de mensheid is het oprecht zij…

 • God wil het ware hart van de mens

  Mensen vandaag koesteren God niet. Hij heeft geen plaats binnenin hun hart. In de komende dagen, dagen van lijden, zouden zij echte liefde kunnen tonen voor Hem? Zijn Gods daden niet gepast om terug te betalen? Waarom geeft de mens Hem zijn hart niet?