De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

160 Gods houding tegenover de mens

Snelheid

160 Gods houding tegenover de mens

Couplet 1

Als slechte daden van de mens God beledigen,

zal Hij Zijn toorn over hen brengen,

tenzij ze echt spijt betonen voor Hem.

Wanneer mensen zich blijven verzetten tegen God,

zal Zijn woede tot ze vernietigd zijn nooit bedaren.

Dit is Gods, dit is Gods gezindheid.

Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh...

Couplet 2

Als God één persoon voortdurend blijft onderwerpen aan Zijn toorn,

verzet het hart van deze persoon zich tegen God,

omdat hij nooit echt berouw heeft getoond,

of zijn hoofd boog voor God, of waar geloof had.

Hij heeft Gods genade en verdraagzaamheid nooit verkregen.

Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh...

Couplet 3

Als iemand Gods zorg vaak krijgt en Zijn genade

en verdraagzaamheid ontvangt,

dan heeft die zonder twijfel waar geloof in God in zijn hart.

En zijn hart verzet zich niet tegen God.

Hij voelt waar berouw voor Hem.

Zelfs als Gods discipline op deze persoon neerdaalt,

zal Zijn woede – zal Zijn woede dat niet doen.

Refrein

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God.

Dat betekent dat Gods toorn of genade

rust op de daden van de mens en zijn houding tegenover God. Oh...

Naar ‘God Zelf, de unieke II’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De hele schepping moet onder Gods heerschappij komen

Volgende:Het enige pad van de mensheid om rust in te gaan

Gerelateerde media

 • De identiteit en positie van God Zelf

  I God is Hij die over alle dingen regeert, God is Hij die de leiding over alle dingen heeft. Hij heeft alles geschapen, heeft over alles de leiding, H…

 • Petrus kende God het beste

  I Petrus was trouw aan God voor jaren, toch had hij nooit een klagend hart. En zelfs Job was niet zijn gelijke, ook door de eeuwen heen de heiligen ni…

 • Gods gezag is uniek

  Couplet 1 Gods gezag is uniek; het is Zijn speciale essentie en uiting, dat geen andere wezens bezitten, geschapen of niet geschapen. Alle…

 • Gods nederigheid is zo lieftallig

  I God verlaagt Zichzelf en doet Zijn werk vanwege de verdorven mens. Om hen perfect te maken, wordt God mens. Hij leidt hen en zorgt voor hen, gaat na…