We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

314 Gods gezag is overal

Snelheid

314 Gods gezag is overal

Vers 1

In alle omstandigheden heerst het gezag van God.

God dicteert en regelt het lot van ieder mens,

alles in overeenstemming met Zijn gedachten en Zijn wensen,

en het wijzigt niet wanneer de mens verandert.

Het is onafhankelijk van de wil van de mens.

Het kan niet worden gewijzigd door een verandering van tijd,

of van plaats, of van locatie.

Want Gods gezag is Zijn diepste wezen.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.

Vers 2

Of de mens Gods bestuur kan kennen of aanvaarden,

dat kan Gods soevereiniteit

over het lot van de mens niet veranderen.

Het maakt niet uit of je het bestuur van God kent,

Zijn gezag blijft toch bestaan.

Gods gezag en Zijn bestuur over het lot van de mens

zijn niet afhankelijk van de menselijke wil.

Ze veranderen niet overeenkomstig de voorkeur van de mens,

noch vanwege de keuzes van de mens.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.

Vers 3

God oefent Zijn gezag te allen tijde uit,

Zijn werk zet Hij voort, Hij toont Zijn macht.

Hij regeert en voorziet in alles,

en orkestreert alles voor de eeuwigheid.

Het is een feit dat niemand kan veranderen.

Het is al zo sinds het begin van de tijd.

Het is al zo sinds het begin van de tijd.

Gods gezag is uniek aan Hem,

en het is niet beperkt of begrensd

door geen enkel mens of ding,

noch door ruimte of door plaats.

Gods gezag is overal te vinden,

in ieder uur en in elk ogenblik.

Ook al vergaan de hemel en de aarde,

wat blijft bestaan is het gezag van God.

Naar ‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Gods gezag is onmeetbaar

Volgende:De transcendentie en de grootheid van de Almachtige

Gerelateerde media