De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

156 De ware belichaming van het gezag van de Schepper

Couplet 1

Het lot van de mens en het universum zijn nauw verstrengeld met

de Scheppers soevereiniteit.

Ze zijn verbonden met Zijn orkestraties en ook met Zijn gezag.

Door de wetten van alle dingen, leert de mens de macht

begrijpen van Zijn regelingen en soevereiniteit,

met al wat Hij beheerst en al wat Hij orkestreert.

Door de regels van overleving, door het lot van alle dingen,

weet de mens hoe God alles regeert.

Zijn gezag is oppermachtig.

Geen schepsel kan Gods soevereiniteit schenden.

Niets kan door God voorbestemde dingen veranderen.

Het is door Zijn wetten dat leven leeft en zich eeuw na eeuw voortzet.

Dit is de waarheid, dit is de waarheid,

dit is de waarheid over Zijn gezag.

Couplet 2

Door de levenscycli van alle dingen, ervaart de mens werkelijk

al Gods regelingen en hoe die alle aardse wetten

overstijgen en alle andere machten verslaan.

Door de regels van overleving, door het lot van alle dingen,

weet de mens hoe God alles regeert.

Zijn gezag is oppermachtig.

Geen schepsel kan Gods soevereiniteit schenden.

Niets kan door God voorbestemde dingen veranderen.

Het is door Zijn wetten dat leven leeft en zich eeuw na eeuw voortzet.

Dit is de waarheid, dit is de waarheid,

dit is de waarheid over Zijn gezag.

Door de regels van overleving, door het lot van alle dingen,

weet de mens hoe God alles regeert.

Zijn gezag is oppermachtig.

Geen schepsel kan Gods soevereiniteit schenden.

Niets kan door God voorbestemde dingen veranderen.

Het is door Zijn wetten dat leven leeft en zich eeuw na eeuw voortzet.

Dit is de waarheid, dit is de waarheid,

dit is de waarheid over Zijn gezag.

Couplet 3

Hoewel de mens, door objectieve wetten,

Gods bestuur van alle dingen ziet,

hoeveel begrijpen het principe van Zijn bestuur van het heelal,

of kennen en onderwerpen zich aan Zijn bestuur van hun lot?

Wie kan echt begrijpen dat het menselijk lot geheel in Zijn handen rust?

Naar ‘God Zelf, de unieke III’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:De weg om Gods gezag te kennen

Volgende:Je zal God nooit kennen door noties en verbeeldingen

Gerelateerde media