De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

784 Gods laatste vereisten voor de mens

Snelheid

784 Gods laatste vereisten voor de mens

Couplet 1

Als je een dienstdoener bent, kun je mij dan trouw dienen,

zonder passief, oppervlakkig of negatief zijn?

Als je erachter komt dat ik je nooit waardeer,

kun je dan toch blijven en je leven lang blijven dienen?

Als je veel moeite hebt gedaan, maar ik doe nog koud tegen je,

zou je dan nog steeds voor mij blijven werken in onbekendheid?

Nadat je wat aan mij hebt gespendeerd,

maar je kleine verzoeken niet worden ingewilligd,

raak je dan ontmoedigd en geef je mij boos de schuld?

Als je altijd loyaal bent en liefdevol naar mij,

maar lijdt aan ziekte, verarming van het leven,

en vrienden en familie je in de steek laten,

of als je andere tegenslagen hebt,

houdt je trouw en liefde dan stand?

Couplet 2

Als niets wat je hebt gedroomd overeenkomt met wat ik doe,

hoe bewandel je dan je toekomstige pad?

Als je nooit iets ontvangt

wat je hoopte van mij te ontvangen,

kun je dan doorgaan als mijn volger?

Als je nooit het doel of het belang

van mijn werk hebt gezien,

kun je mij dan zonder te oordelen gehoorzamen?

Kun je al mijn woorden koesteren, die dingen die ik heb gezegd,

al het werk dat ik doe wanneer ik met de mens ben?

Kun je mijn trouwe volger zijn,

bereid om je hele leven voor mij te lijden,

zelfs als je niets zult ontvangen?

Kun je zonder overdenken, plannen maken

en voorbereiden op je pad van overleving?

Kan je dit doen voor mijn belang?

Naar ‘Een heel ernstig probleem: verraad (2)’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:Het bewijs van Jobs overwinning over Satan

Volgende:Kan je van God getuigen voor de grote rode draak?

Gerelateerde media