1038 De vier voorwaarden voor Gods vervolmaking van de mens

1 Er zijn vier basisvoorwaarden waarop de mens Gods oordeel en tuchtiging aanvaardt en vervolmaking bereikt: je moet je plicht op aanvaardbaar niveau uitvoeren, een houding van gehoorzaamheid hebben, in principe eerlijk zijn en een berouwvol hart hebben. Wanneer aan deze vier voorwaarden is voldaan, vangt God het oordeels- en tuchtigingswerk aan in mensen. Voordat Hij het oordeels- en tuchtigingswerk uitvoert, neemt God ze de maat. Hoe doet Hij dat? God heeft een aantal normen. Ten eerste kijkt Hij naar de houding van de mensen ten opzichte van de opdracht die Hij hun heeft gegeven, of ze in staat zijn tot trouw, en of ze hun hele hart en al hun kracht kunnen geven. Kortom, Hij kijkt of je in staat bent je plicht op een aanvaardbaar niveau uit te voeren. Dat is een nummer één.

2 Ten tweede moet je een houding van gehoorzaamheid hebben tegenover God. Voordat je volledige gehoorzaamheid kunt bereiken, moet je een houding van gehoorzaamheid hebben. In je benadering van de opdrachten die God je geeft, moet je, behalve ze gewetensvol en rationeel te benaderen, ook de waarheid kunnen zoeken, Gods wil kunnen begrijpen en in staat zijn tot een houding van gehoorzaamheid ongeacht het soort omgeving waarin je je bevindt, ongeacht de gebeurtenissen die je overkomen. Dit houdt in dat je aanvaardt dat Gods woorden juist zijn, je Gods woorden als de waarheid aanneemt, je Gods woorden als het principe van jouw praktijk aanneemt, en ook al begrijp je het principe nauwelijks, je je eraan kunt houden alsof je je aan een doctrine vastklampt. Dit is een soort houding.

3 Als je eenmaal een houding van gehoorzaamheid hebt, zullen verdere veranderingen in je woorden, gedrag en handelwijze snel volgen. En wat zijn dat dan voor veranderingen? God zal jou hoofdzakelijk als eerlijk beschouwen. Een klein gedeelte van jouw woorden en gedrag zullen opzettelijke leugens bevatten; 80% van wat je zegt, zal waar zijn. Soms, omdat je slechte gewoontes hebt, of vanwege de omgeving waarin je je bevindt, of om bepaalde andere redenen, zul je per ongeluk liegen en dan voel je je slecht van binnen en heb je berouw en biecht je voor God. Als zoiets je dan weer overkomt, is het niet meer zo erg, je gesteldheid zal steeds beter worden en God zal je als hoofdzakelijk eerlijk beschouwen.

4 God eist dat mensen een hart vol berouw hebben. Als je in ieder stadium − of het nu is als God je disciplineert of kastijdt, of als Hij je ergens aan herinnert of aanspoort − wanneer er een conflict optreedt tussen jou en God, jij steeds aan je eigen ideeën en standpunten vast blijft houden, en jouw misvattingen, verwijt en ongehoorzaamheid aan God niet worden rechtgezet − als je je niet ten goede weet te keren − dan zal God Zich jou herinneren. Als je jezelf ten goede keert en je ideeën en bedoelingen opzij zet, als je zo’n hart hebt, dan is dat natuurlijk ook een houding van gehoorzaamheid. Het feit dat je jezelf ten goede weet te keren, bewijst dat je de identiteit van de Schepper erkent, je erkent Zijn wezen. Dit vindt God bij uitstek belangrijk.

5 Als je niet volgens je eigen gevoelens leeft, als je niet volgens je levensfilosofieën leeft, maar leeft naar de woorden die God heeft gesproken, naar de principes die God je heeft gegeven, naar de plicht die God je heeft gegeven en het pad van de praktijk, het pad dat je zou moeten bewandelen, wat God je heeft opgedragen, en je doet wat je zou moeten doen ongeacht hoe God je behandelt of dat God acht op je slaat, dan zal God jou erkennen. Als je deze dingen eenmaal hebt volbracht − als je de identiteit van de Schepper eenmaal erkent, je verantwoordelijke houding eenmaal hebt ten opzichte van je eigen plicht en een houding van jezelf ten goede keren om de waarheid te benaderen - zal God het oordeels- en tuchtigingswerk in jou uitvoeren, en dat is het punt waar jouw redding aanvangt.

Naar ‘Pas wanneer je orde op zaken stelt in je opvattingen, kun je het juiste pad van je geloof in God betreden III’ in ‘Verslagen van de gesprekken van Christus’

Vorige: 1037 Een rivier van levenswater

Volgende: 1 De Mensenzoon komt naar de aarde

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek