De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

330 Gods oordeel over alle naties en volken

1. Gods koninkrijk is grondig gerealiseerd en openlijk in de wereld afgedaald; meer nog, dit betekent dat Gods oordeel volledig heeft plaatsgevonden. Alle rampen zullen één voor één plaatsvinden; alle naties en alle plaatsen zullen rampen ervaren – epidemieën, hongersnoden, overstromingen, droogte en aardbevingen zijn overal. Deze rampen gebeuren niet slechts op een of twee plekken, noch zullen ze in één of twee dagen voorbij zijn, maar in plaats daarvan zullen ze zich over een steeds groter gebied verspreiden, en de rampen zullen steeds zwaarder worden. Gedurende deze tijd zullen allerlei insectenplagen elkaar opvolgen en het verschijnsel van kannibalisme zal in alle plaatsen voorkomen. Dit is Gods oordeel over alle naties en volken.

2. Gods naam moet zich in alle richtingen en naar alle plaatsen verspreiden, opdat iedereen Zijn heilige naam zal kennen en Hem zal kennen. Gods naam zal breed circuleren in de nasleep van de rampen, en als jullie niet oppassen, dan zul je het aandeel dat van jullie zou moeten zijn kwijtraken; zijn jullie niet bang? Gods naam breidt zich uit naar alle religies, alle lagen van de bevolking, alle naties en alle gezindten. Dit is Gods werk dat op een ordelijke manier gedaan wordt, in nauw met elkaar verbonden schakels; het gebeurt allemaal naar Gods wijze plan. God zou alleen willen dat jullie met elke stap vooruit zouden kunnen komen, terwijl je nauwgezet Zijn voetstappen volgt.

Naar ‘Hoofdstuk 65’ van ‘Uitspraken van Christus aan het begin’ in ‘Het Woord verschijnt in het vlees’

Vorige:God heeft Zijn volledige gezindheid onthuld aan de mensheid

Volgende:Wanneer Gods staf komt

Gerelateerde media

 • Alle naties komen naar uw licht

  I U opent uw wijde omhelzing om de mensheid te liefkozen in zijn kermen, u wiegt uw armen van kracht en zorg, en uw ogen van helderheid stralen! En uw…

 • Schenk aandacht aan het lot van de mens

  I God dringt er bij mensen van alle etniciteiten, landen en industrieën op aan: Luister naar Gods stem en zie Zijn werk; schenk aandacht aan het lot v…

 • Gods boodschap

  I Het verleden is al lang voorbij, klamp je er niet aan vast. Je hebt gisteren voet bij stuk gehouden. Geef God nu je loyaliteit. Dit is wat je moet w…

 • Wat hebben jullie God teruggegeven

  I God is bij jullie gebleven gedurende vele seizoenen. Hij heeft lang met jullie geleefd. Hoeveel gemene daden zijn aan Hem ontglipt? Jullie woorden w…