De app van De Kerk van Almachtige God

Luister naar Gods stem en verwelkom de wederkomst van Heer Jezus!

We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

116 Gods liefde wekt mijn hart

Couplet 1

Satan heeft mijn ziel verdorven, ik ben zo trots en ijdel.

Satan heeft mijn gedachten vergiftigd,

ik verlang God lief te hebben maar schiet tekort, oh, maar schiet tekort.

Het oordeel van Gods woorden doet mij mezelf kennen.

Ik ben zo verdorven dat geen enkel deel van mij goed is.

Geen geweten, geen verstand, geen waardigheid is er nog over.

Zonder redding zou ik leven als een dode.

Refrein

God loopt gevaar om te werken en ons te redden.

Hij oordeelt ons met woorden,

vernieuwt onze verdorven ziel, dan heeft ons leven waarde.

Ik zal elk lijden ondergaan, mijn ultieme toewijding bieden.

Ik zal een eerlijk mens zijn en geen eisen stellen.

Couplet 2

Ik ben gezegend, God verhoogt me, zodat ik mijn plicht kan doen.

Maar ik ben Hem ongehoorzaam en modder maar wat aan,

Oh, ik modder maar wat aan,

Gods woorden ontmaskeren me en ik zie mijn satanische natuur.

Ik haat mezelf nog meer vanwege mijn verdorven gezindheid.

Ik heb geen geweten of verstand, ik kan Gods hart niet troosten.

Toch toont Hij mij genade en redt mij telkens weer.

Refrein

God loopt gevaar om te werken en ons te redden.

Hij oordeelt ons met woorden,

vernieuwt onze verdorven ziel, dan heeft ons leven waarde.

Ik zal elk lijden ondergaan, mijn ultieme toewijding bieden.

Ik zal een eerlijk mens zijn en geen eisen stellen.

Brug

Door Gods oordeel en Zijn tuchtiging, word ik eindelijk gereinigd;

ik heb gezien hoe groot en hoe echt Gods redding is!

Vanwege Gods grote geduld, kan ik Zijn liefde terugbetalen.

Maar de les komt te laat, mijn schuld is te groot.

Refrein

God loopt gevaar om te werken en ons te redden.

Hij oordeelt ons met woorden,

vernieuwt onze verdorven ziel, dan heeft ons leven waarde.

Ik zal elk lijden ondergaan, mijn ultieme toewijding bieden.

Ik zal een eerlijk mens zijn en geen eisen stellen.

Vorige:Ik heb Gods liefde gezien

Volgende:Ik zal Gods liefde beantwoorden

Gerelateerde media

 • Gods gezag en macht geopenbaard in het vlees

  I God is naar de aarde gekomen om te zorgen dat “het Woord dat vlees wordt,” zogenaamd Gods woord uit het vlees komt. Daarna zullen al Zijn woorden wa…

 • God lijdt erg om de mens te redden

  I Lang geleden kwam God naar de menselijke wereld, doorstond hetzelfde lijden als de mens. Hij heeft vele jaren met de mens geleefd, niemand ontdekte …

 • God behandelt de mens als Zijn dierbaarste

  I God schiep de mens; hetzij de mens ontaard is hetzij ze Hem volgen, God behandelt de mens als dierbaar, je zou kunnen zeggen, als Zijn familie. De…

 • Zolang je God niet verlaat

  Gods liefde en genade doordringt Zijn managementwerk van 't eerste tot het laatste detail. I Of de mens Zijn goedhartige wil voelt of niet, onvermoei…