201 Het ontwaken van een jaknikker

1

Vroeger was ik een jaknikker en streefde ik Satans levensfilosofieën na.

Ik stelde vrede en lijdzaamheid meer op prijs dan wat dan ook, en twistte nooit met iemand.

Wanneer ik dingen deed of met anderen omging, beschermde ik mijn ijdelheid, mijn achting voor mijzelf en mijn status.

Ik sloot mijn ogen voor de waarheid en wilde niet zeggen wat ik zo duidelijk zag.

Als ik ergens niet bij betrokken was, liet ik mijn principes varen en keek ik de andere kant op.

Ik beschermde mijzelf, ik verloochende mijn eigen geweten om niemand te ontstemmen.

Ik legde mij neer bij tegenslag, leefde een onwaardig leven en verloor mijn menselijkheid.

Ik had geen karakter of waardigheid en was het niet waard om een mens te zijn.


2

Toen ik het oordeel van God woorden ervoer, ontwaakte ik ineens.

Toen ik de waarheid begreep, zag ik duidelijk hoezeer de slechtheid en verdorvenheid van de mens een feit was.

Ik viel neer vóór God en voelde enorme wroeging in mijn hart.

Ik haatte mijn eigen zelfzuchtigheid en gemeenheid, en haatte mijzelf omdat ik mijn integriteit en waardigheid verloren had.

Deze jaknikker was ten langen leste ontmaskerd: ik kwetste anderen en schaadde mijzelf, en God haatte mij.

Ik ben gladjes, bedrieglijk en huichelachtig. Aan het oordeel van God kan ik niet ontsnappen.

Gods woorden zijn de waarheid, de hoogste stelregels in het leven.

Eerlijke mensen gehoorzamen God; ze handelen oprecht en met een open hart.

Ze beoefenen de waarheid en ontvangen Gods goedkeuring. Ze leven in het licht.

Ik neem mezelf voor om een eerlijke persoon te worden, om naar Gods woorden te leven,

om mijn valsheid en bedrieglijkheid af te stoten, om God te vrezen en het kwaad te vermijden.

Ik zal mijn plicht trouw vervullen en een ware menselijke gelijkenis naleven om God te verheerlijken.

Vorige: 200 Gods oordeel heeft me gered

Volgende: 202 Oprecht berouw

De wereld wordt in de laatste dagen bestookt met rampen. Welke waarschuwing geeft dat ons? En hoe kunnen wij beschermd worden door God te midden van rampen? Kijk samen met ons naar onze actuele preek die je de antwoorden zal geven.
Neem contact op via Messenger
通过Messenger与我们聊天

Gerelateerde inhoud

Instellingen

  • Tekst
  • Thema's

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Regelruimte

Paginabreedte

Inhoud

Zoeken

  • Zoeken in deze tekst
  • Zoeken in dit boek