We nodigen alle zoekers van de waarheid uit om contact met ons op te nemen.

Volg het Lam en zing een nieuw lied

Effen kleuren

Thema's

Lettertype

Lettergrootte

Regelruimte

Paginabreedte

0 zoekresultaten

Geen resultaten gevonden

25 Gods woorden creëren wonderen

Snelheid

25 Gods woorden creëren wonderen

Vers 1

U bent vlees geworden om onder de mensen te lopen,

u bracht ons de weg van eeuwig leven.

O God, al uw woorden zijn waarheid,

ze leiden ons naar het juiste pad in het leven.

Al uw woorden hebben gezag,

oordelen, reinigen onze verdorvenheid.

Uw liefde is diep geworteld in ons hart,

we zingen nieuwe liederen, loven uw redding.

Voor-refrein

Onze groei kan niet gescheiden worden

van de begieting door uw woord.

U won ons wezen, we zingen voor u.

Ons hart is gevuld met uw liefde.

Refrein

Almachtige God, wij loven u altijd.

Elke getuige spreekt van uw wijsheid en macht.

Uw woorden scheppen het wonder van het leven,

maken een groep van overwinnaars.

Uw woorden bereiken alles,

het hele universum straalt leven uit.

Het hele universum looft u,

en de stemmen van lof zullen nooit worden aangetast.

Almachtige God, wij loven u altijd.

Vers 2

Uw rechtvaardigheid is boven de hemel,

uw toorn verbrandt het tijdperk van het kwaad.

Uw woorden onthullen uw almacht,

vernieuwen alle dingen op aarde en in de hemel.

U heeft glorie volledig verkregen,

door Satan en alle vijanden te verslaan.

Al uw mensen komen voor uw troon,

genieten van uw overvloed en loven uw daden.

Voor-refrein

Onze groei kan niet gescheiden worden

van de begieting door uw woord.

U won ons wezen, we zingen voor u.

Ons hart is gevuld met uw liefde.

Refrein

Almachtige God, wij loven u altijd.

Elke getuige spreekt van uw wijsheid en macht.

Uw woorden scheppen het wonder van het leven,

maken een groep van overwinnaars.

Uw woorden bereiken alles,

het hele universum straalt leven uit.

Het hele universum looft u,

en de stemmen van lof zullen nooit worden aangetast.

Almachtige God, wij loven u altijd.

Almachtige God, wij loven u altijd.

Vorige:Het koninkrijk

Volgende:Dank en lof aan Almachtige God

Gerelateerde media

 • Het resultaat bereikt door God te kennen

  Op een dag, voel je dat de Schepper geen raadsel meer is, Hij is nooit verborgen geweest, Hij verborg Zijn gezicht nooit voor jou; Hij staat helemaal niet ver van je af;

 • Niemand kan Gods woord verlaten

  God zal de Weg en al Zijn woorden gebruiken om het hele universum te regeren, de mens te overwinnen. I De Heilige Geest geeft mensen een gevoel. Mense…

 • God is in de hemel en ook op aarde

  God is praktisch in het hart van de mens, wanneer Hij op de aarde is. In de hemel is God de Heerser van de hele schepping. Eens wandelde God door de bergen en de wateren, zachtjes heeft Hij altijd tussen de mensen gewandeld. God is in de hemel, maar ook op de aarde.

 • In afwachting van Gods goede nieuws

  I Met verlangende ogen, roept u dringend. Tegen de wrede mensheid, spreekt u met uw hart. Voor een enkel verlangen lijdt u groot onrecht, uw hoop uits…